Zde je popis přihlášení uživatele partnera k systému SD-WAN Orchestrator za použití jednotného přihlášení (SSO).

Požadavky

Procedura

 1. Ve webovém prohlížeči spusťte aplikaci SD-WAN Orchestrator jako uživatel partnera.
  Otevře se obrazovka VMware SD-WAN Operations Console.
 2. Klepněte na možnost Přihlásit se pomocí vašeho poskytovatele identity (Sign In With Your Identity Provider).
 3. Do textového pole Zadejte doménu vaší organizace (Enter your Organization Domain zadejte název domény použitý pro konfiguraci SSO a klepněte na možnost Přihlásit (Sign In).
  IDP nakonfigurovaný pro SSO ověří uživatele a přesměruje ho na nakonfigurovanou adresu URL systému SD-WAN Orchestrator.
  Poznámka:
  • Jakmile se uživatelé přihlásí do systému SD-WAN Orchestrator pomocí SSO, nemohou se znovu přihlásit jako nativní uživatelé.
  • Uživatel může přejít do klasického uživatelského rozhraní kliknutím na možnost Otevřít klasický systém Orchestrator (Open Classic Orchestrator) umístěnou v pravém horním rohu obrazovky uživatelského rozhraní.