Tyto kroky jsou určeny pro případ, že chcete vytvořit novou skupinu uživatelů.

Procedura

  1. Klikněte na tlačítko Uživatelé (Users) > Adresář uživatelů (User Directory).
  2. Na kartě Skupiny (Groups) klikněte na možnost Přidat skupinu (Add Group).
    Otevře se obrazovka Nová skupina (New Group).
  3. Do textového pole Název (Name) zadejte název skupiny a klikněte na tlačítko Uložit (Save).