Z pozice uživatele partnera můžete konfigurovat a spravovat následující:

  • Uživatelé partnera s rolí administrátora
  • Události partnera
  • Nastavení partnera
  • Autentizace partnera
  • Podnikoví zákazníci

VMware SD-WANPříručce pro administrátora (Administration Guide) najdete podrobnosti o základních funkcích systému VMware používaných podnikovým administrátorem IT při práci se zákazníkem.