V této části je popsán postup upgradu nainstalované aplikace Brána SD-WAN Gateway.

Důležité: Tento postup nebude fungovat při upgradu bitové kopie brány z verze 3.x na 4.x kvůli významným změnám platformy. Upgrade z bitové kopie 3.x na 4.x bude vyžadovat nové nasazení a reaktivaci brány. Informace o upgradu naleznete v tématu Upgrade a migrace partnerské brány VMware SD-WAN z verze 3.4 na 4.0.

Poznámka: V současnosti VMware nepodporuje přechod na nižší verzi pro VMware SD-WAN OrchestratorBrána VMware SD-WAN Gateway. Před aktualizací SD-WAN Orchestrator nebo Brána SD-WAN Gateway proto VMware doporučuje, abyste před upgradem systém zazálohovali, aby se systém snadno mohl obnovit v případě, že upgrade nebyl úspěšně dokončen.

Autentizace balíčku pro aktualizaci softwaru pomocí digitálního podpisu

Instalační program softwaru ve verzi SD-WAN Orchestrator 4.3.0 a vyšší nyní umí autentizovat balíček pro aktualizaci softwaru pomocí digitálního podpisu.

Před upgradem na novější verzi softwaru se ujistěte, že veřejný klíč existuje, aby bylo možné balíček ověřit. Známé umístění veřejného klíče pro ověření podpisu je: /var/lib/velocloud/software_update/keys/software.key. Případně je možné klíč zadat v příkazovém řádku pomocí parametru --pubkey.

Veřejný klíč pro aktuální vydání je:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEqCuQHDuoVkYG6j6++wBMAnowJr5uUQXE
b/iKcTbCZky4lBlUWkjR/zucLgNdyOuotQAOHwT689WHPOnhuQo13+IQIeCBXRdG
EX50zfkkqXQhFYNORPqCke+cqF0Wd4xD
-----END PUBLIC KEY-----

Pokud klíč chybí nebo podpis nelze ověřit, operátor dostane upozornění, že je balíček nedůvěryhodný, s možností pokračovat nebo nepokračovat.

Chcete-li ověření přeskočit, použijte parametr „--untrusted“.

Pokud je instalace spuštěna v dávkovém režimu nebo ne na terminálu, bude přerušena, pokud není v příkazovém řádku zadána možnost „--untrusted“.

Ve výchozím nastavení se instalační program spustí v interaktivním režimu a může zobrazovat výzvy. V případě automatických skriptů použijte k potlačení výzev parametr --batch.

Postupy pro upgrade

Postup při upgradu nainstalované aplikace Brána SD-WAN Gateway:

  1. Stáhněte si balíček aktualizace Brána SD-WAN Gateway.
  2. Nahrajte bitovou kopii do systému Brána SD-WAN Gateway, například pomocí příkazu „scp“. Zkopírujte bitovou kopii do tohoto umístění v systému:

    /var/lib/velocloud/software_update/vcg_update.tar

  3. Připojte se ke konzole Brána SD-WAN Gateway a spusťte příkaz:
    sudo /opt/vc/bin/vcg_software_update