Vyžádání opětovné aktivace RMA pomocí bezzásahového zajišťování:

Procedura

 1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Vyberte zařízení Edge, které chcete nahradit. Otevře se stránka Přehled Edge (Edge Overview).
 3. Přejděte dolů do oblasti Opětovná aktivace RMA (RMA Reactivation) a poté klikněte na možnost Vyžádat opětovnou aktivaci (Request Reactivation), aby se vygeneroval nový aktivační klíč. Stav Edge se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending).
  Poznámka: Klíč pro opětovnou aktivaci je platný pouze jeden měsíc. Když vyprší platnost klíče, zobrazí se varovná zpráva. Chcete-li vygenerovat nový klíč, klikněte na možnost Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key).
 4. Do pole Sériové číslo RMA (RMA Serial Number) zadejte sériové číslo nového zařízení Edge, které má být aktivováno.
 5. Z rozevíracího seznamu Model RMA (RMA Model) vyberte hardwarový model nového zařízení Edge, které má být aktivováno.
  Poznámka: Pokud se sériové číslo a model hardwaru neshodují s novým zařízením Edge, které má být aktivováno, aktivace se nezdaří.
 6. Klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).
  Stav nového zařízení Edge se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending) a stav starého zařízení Edge se změní na Vyžádáno RMA (RMA Requested). Chcete-li zobrazit stav zařízení Edge, přejděte do nabídky Správa > Bezzásahové zajišťování > Přiřazeno (Administration > Zero Touch Provisioning > Assigned).
 7. K aktivaci nového zařízení Edge proveďte následující úkony:
  1. Odpojte starý Edge od napájení a od sítě.
  2. Připojte nový Edge k napájení a k síti. Ujistěte se, že je Edge připojen k internetu.

Výsledek

Nové zařízení Edge je přesměrováno do nástroje SD-WAN Orchestrator, kde je automaticky aktivováno. Stav nového zařízení Edge se změní na Aktivováno (Activated).

Jak pokračovat dále

Vraťte staré zařízení Edge do VMware, aby logická položka pro staré zařízení Edge se stavem Vyžádáno RMA (RMA Requested) byla odebrána ze stránky Správa > Bezzásahové zajišťování > Přiřazeno (Administration > Zero Touch Provisioning > Assigned).