Přiřazení zařízení Edge zákazníkům:

Požadavky

Ujistěte se, že jste se zaregistrovali pro funkci automatické aktivace zařízení Edge, abyste mohli zobrazit seznam zařízení Edge na stránce Dostupný sklad (Available Inventory). Pokyny naleznete v tématu Registrace pro automatickou aktivaci zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Procedura

 1. Přihlaste se k SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Správa zařízení Edge (Edge Management) > Automatická aktivace zařízení Edge (Edge Auto-activation). Zobrazí se seznam skladu zařízení Edge se sériovým číslem a modelem.
 2. Vyberte všechna zařízení Edge, která chcete přiřadit zákazníkům, a poté klikněte na tlačítko Přiřadit zákazníkovi (Assign To Customer). Objeví se okno Přiřazení Edge (Edge Assignment).
 3. Z rozevíracího seznamu Zákazník (Customer) vyberte zákazníka, kterému chcete přiřadit zařízení Edge.
 4. Z rozevíracích seznamů Profil (Profile)Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte požadovaný profil a licenci, kterou chcete přiřadit všem zařízením Edge v inventáři.
  Poznámka: Můžete se rozhodnout, že tato nastavení pro konkrétní zařízení Edge přepíšete výběrem příslušného profilu a licence v tabulce.
 5. Klikněte na možnost Přiřadit (Assign).
  Na kartě Přiřazený sklad (Assigned Inventory) se zobrazí zařízení Edge, kterým jste přiřadili zákazníka, profil a licenci. Stav skladu (Inventory State) pro přiřazená zařízení Edge bude Přiřazeno zákazníkovi (Assigned to Customer)Stav Edge (Edge State) bude zobrazen jako Čeká na vyřízení (Pending).
 6. Následují další možnosti dostupné na stránce Automatická aktivace zařízení Edge (Edge Auto-activation):
  Možnost Popis (Description)
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro hledání napříč položkami v tabulce. Další filtry naleznete v rozšířeném vyhledávání.
  Stáhnout CSV (Download CSV) Kliknutím stáhnete seznam zařízení Edge ve formátu aplikace Excel.
  Sloupce (Columns) Chcete-li zobrazit požadované sloupce, klikněte na tuto možnost a zaškrtněte políčka.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím na tuto možnost obnovíte vlastnosti tabulky.

Jak pokračovat dále

Když zákazník aktivuje přiřazená fyzická zařízení Edge a připojí je k internetu, jsou přesměrována do SD-WAN Orchestrator, kde jsou automaticky aktivována. Po aktivaci zařízení Edge se Stav Edge (Edge State) na kartě Přiřazený sklad (Assigned Inventory) změní z možnosti Čeká na vyřízení (Pending) na Activated (Aktivováno).