V tomto oddílu je popsán způsob instalace brány Brána SD-WAN Gateway OVA v prostředí VMware.

Poznámka: Toto nasazení je testováno na ESXi verzích 6.7, 6.7U3 a 7.0.
Důležité: Pokud jste dokončili instalaci OVA, nespouštějte virtuální počítač, dokud nebudete mít k dispozici ISO soubor cloud-init a nepřipojíte ho jako disk CD-ROM k bráně Brána SD-WAN Gateway virtuálního počítače. V opačném případě budete muset vytvořit virtuální počítač znovu.

Pokud se rozhodnete použít režim SR-IOV, můžete SR-IOV aktivovat v prostředí VMware. Informace o aktivaci funkce SR-IOV v prostředí VMware najdete v části Aktivace funkce SR-IOV na VMware.

Instalace OVA Brána SD-WAN Gateway v prostředí VMware:

 1. Vyberte hostitele ESXi, přejděte do nabídky Akce (Actions) a vyberte možnost Zavést šablonu OVF (Deploy OVF Template). Vyberte soubor OVA Brána SD-WAN Gateway, který poskytuje VMware, a klikněte na možnost Další (Next).

  vcg-install-vcg-ova-select-template

  Projděte si podrobnosti šablony v kroku 4 (Zobrazit podrobnosti (Review details)) v průvodci Zavedení šablony OVA/OVF (Deploy OVA/OVF Template), jak je znázorněno na obrázku.

  vcg-install-vcg-ova-4-review-details

 2. Pro krok Vybrat sítě (Select networks) se OVA dodává se dvěma předdefinovanými sítěmi (vNIC).
  vNIC Popis (Description)
  Vnitřní (Inside) Tato síť vNIC je ve směru routeru PE a používá se pro provoz handoff do MPLS PE nebo síťového přepínače L3. Tato síť vNIC je normálně vázána ke skupině portů tvořící předávací síť VLAN (VLAN=4095 v konfiguraci virtuálního přepínače).
  Vnější (Outside) Tato síť vNIC je ve směru k internetu. Tato síť vNIC očekává neoznačený rámec L2 a je obvykle vázána na jinou skupinu portů než vnitřní vNIC.

  vcg-install-vcg-ova-6-select-networks

 3. V kroku Vlastní úpravy šablony nic neprovádějte. Ten je pro případ, že ke konfiguraci virtuálního počítače používáte vApp. V tomto příkladu nebudeme vApp používat. Klepněte na možnost Další (Next) a pokračujte v zavádění OVA.

  vcg-install-vcg-ova-7-customize-template

 4. Jakmile bude virtuální počítač úspěšně zaveden, vraťte se do virtuálního počítače a klepněte na možnost Upravit nastavení (Edit Settings). Jsou vytvořeny dvě sítě vNIC s typem adaptéru vmxnet3.

  vcg-edit-settings-vmx-net3

 5. (Volitelné pro SR-IOV) Tento krok je povinný pouze v případě, že plánujete použití SR-IOV. Vzhledem k tomu, že OVA ve výchozím nastavení vytvoří dvě sítě vNIC jako vmxnet3, budeme muset odstranit dvě sítě vNIC a znovu je přidat jako SR-IOV.

  vcg-edit-settings-network-add

  Když přidáváte dvě nové sítě vNIC SR-IOV, použijte stejnou skupinu portů jako u původních sítí vNIC vmxnet3. Ujistěte se, že je možnost Typ adaptéru (Adapter Type) nastavena na Průchod SR-IOV (SR-IOV passthrough). Vyberte správný fyzický port, který se použije, a nastavte hodnotu parametru Změnit OS hosta MTU (Guest OS MTU Change) na Povolit (Allow). Po přidání těchto dvou sítí vNIC klepněte na možnost OK.

  vcg-edit-settings-sr-iov-passthrough

 6. Protože brána Brána SD-WAN Gateway představuje aplikaci v reálném čase, je třeba nastavit hodnotu parametru Citlivost na prodlevu (Latency Sensitivity) na Vysoká (High). Další informace o konfiguraci virtuálního počítače pro aplikaci v reálném čase naleznete zde: https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/latency-sensitive-perf-vsphere55-white-paper.pdf.

  vcg-edit-settings-latency-sensitivity-high

 7. Viz oddíl Vytvoření cloud-init. Soubor typu cloud-init je zabalen jako soubor CD-ROM (iso). Tento soubor musíte připojit jako disk CD-ROM.
  Poznámka: Tento soubor musíte nahrát na datové úložiště.

  vcg-edit-settings-datasource-iso-file

 8. Spusťte virtuální počítač.