Složené role jsou skupinou funkčních rolí z různých kategorií funkčnosti.

Pro vytvoření nové složené role:

Procedura

 1. Na podnikovém portálu klikněte na možnost Podnikové aplikace (Enterprise Applications) > Globální nastavení (Global Settings).
  Otevře se stránka Správa uživatele (User Management) existujících rolí vybraného podniku.
 2. Na kartě Role (Roles) klikněte na tlačítko Přidat roli (Add Role).
 3. Do stránky Role Creation (Vytvoření role), které se otevře, následně zadejte detaily nové vlastní role:
  Poznámka: V části Vytvoření vlastní role (Custom Role Creation) se zobrazují pouze funkční role, pro která má zákazník licence.
  Možnost Popis
  Název role Zadejte název nové role
  Popis (Description) Zadejte popis role
  Šablona Volitelně můžete z rozevíracího seznamu vybrat existující roli jako šablonu. K nové roli jsou přiřazeny funkční role vybrané šablony.
  Globální nastavení a správa Tyto funkční role poskytují oprávnění ke správě uživatelů a globálním nastavením, která jsou sdílena ve všech službách. Pokud budete chtít vytvořit složenou roli, musíte vybrat funkční roli Globální nastavení a správa. Ve výchozím nastavení je vybrána role Globální nastavení – pouze pro čtení podniku (Global Settings Enterprise Read Only).
  SD-WAN Tyto funkční role dají uživateli různé úrovně oprávnění v oblasti konfigurace, monitorování a diagnostiky sítí SD-WAN. Volitelně můžete zvolit funkční roli SD-WAN. Výchozí hodnota je Žádná oprávnění (No Privileges).
  Cloud Web Security Tyto funkční role dají uživateli různé úrovně oprávnění v oblasti funkcí služby Cloud Web Security. Volitelně můžete zvolit funkční roli Cloud Web Security. Výchozí hodnota je Žádná oprávnění (No Privileges).
  Secure Access Tyto funkční role dají uživateli různé úrovně oprávnění v oblasti funkcí pro službu Secure Access. Volitelně můžete zvolit funkční roli Secure Access. Výchozí hodnota je Žádná oprávnění (No Privileges).
 4. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Výsledek

Nová vlastní role zákazníka se objeví na stránce Správa uživatelů (User Management) > Role (Roles). Pro zobrazení nastavení klikněte na odkaz k vlastní roli. Pro modifikování nastavení můžete kliknout na možnost Upravit roli (Edit Role).