Postup přidání nové role pro partnera:

Procedura

 1. Na portálu partnera klikněte v horní nabídce na možnost Správa (Administration).
 2. V nabídce vlevo klikněte na položku Správa uživatelů (User Management) a poté na kartu Role (Roles).
 3. Klikněte na možnost Přidat roli (Add Role).
 4. Pro novou roli zákazníka zadejte tyto podrobnosti:
  Možnost Popis
  Detaily role
  Název role Zadejte název nové role.
  Popis role Zadejte popis role.
  Šablona Volitelně můžete z rozevíracího seznamu vybrat existující roli jako šablonu. K nové roli jsou přiřazena oprávnění vybrané šablony.
  Rámec Jako rozsah role vyberte možnost Partner nebo Zákazník (Customer). Nová role se objeví ve všech účtech pro vybraného uživatele jako výchozí role a nelze ji upravovat. Podle vybraného rozsahu se oprávnění zobrazená v části Vytvoření role (Role Creation) liší. Pokud například partner vytvoří roli pro zákazníka, zobrazí se v seznamu rolí zákazníka a může ji upravovat pouze zákazník, který má požadovaná oprávnění.
  Vytvoření role
  Globální nastavení a správa Tato oprávnění poskytují přístup ke správě uživatelů a globálním nastavením, která jsou sdílena napříč všemi službami. Výběr tohoto oprávnění je povinný. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Globální nastavení MSP pro podporu (Global Settings MSP Support).
  SD-WAN Tato oprávnění poskytují uživateli různé úrovně přístupu ke konfiguraci, monitorování a diagnostice SD-WAN. Volitelně můžete zvolit oprávnění SD-WAN. Výchozí hodnota je Žádná oprávnění (No Privileges).
  Cloud Web Security Tato oprávnění poskytují uživateli různé úrovně přístupu k funkcím Cloud Web Security. Volitelně můžete zvolit oprávnění Cloud Web Security. Výchozí hodnota je Žádná oprávnění (No Privileges).
  Secure Access Tato oprávnění poskytují uživateli různé úrovně přístupu k funkcím Secure Access. Volitelně můžete zvolit oprávnění funkce Secure Access. Výchozí hodnota je Žádná oprávnění (No Privileges).
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Nová role zákazníka se objeví na stránce Správa uživatelů (User Management) > Role (Roles) podle vybraného Rámce (Scope). Chcete-li zobrazit nastavení, klikněte na odkaz na roli zákazníka.