Tyto kroky jsou určeny pro případ, že chcete vytvořit novou roli.

Procedura

  1. Klikněte na tlačítko Uživatelé (Users) > Role (Roles).
  2. Klikněte na tlačítko Nová role (New Role).
  3. Zadejte název role.
    Při prvním nastavení role se na kartě Aplikace (Applications) zobrazí všechny aplikace z katalogu vaší společnosti.
  4. Klikněte na aplikaci, kterou chcete vybrat, a kliknutím na tlačítko Uložit (Save) přidejte vybrané aplikace k roli.