Můžete buď vygenerovat konsolidovanou podnikovou zprávu, nebo nakonfigurovat nastavení na generování vlastní podnikové zprávy.

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Zprávy (Reports).
 2. V okně Zprávy (Reports) klikněte na možnost Nová zpráva (New Report).
 3. Na stránce Nová zpráva (New Report) můžete nakonfigurovat generování konsolidované zprávy (rychlé zprávy) nebo vlastní zprávy.
 4. Kliknutím na možnost Rychlá (Quick) vygenerujete konsolidovanou zprávu s nastaveními zobrazenými v podokně Rychlá zpráva (Quick Report). Ve výchozím nastavení obsahuje tato zpráva data za posledních 30 dní, s podrobným rozpisem těchto položek:
  • 10 nejpoužívanějších aplikací a 10 Edge nejčastěji používajících každou aplikaci.
  • Spotřeba SD-WAN na základě distribuce provozu s 10 nejčastějšími aplikacemi pro každý typ provozu.
  • Spotřeba SD-WAN na základě distribuce transportu s 10 nejčastějšími aplikacemi pro každý typ transportu.
  • Nejčastější záložní linky na základě provozu s 5 nejčastějšími aplikacemi pro každou ze záložních linek.
  • Top cíle jiné než SD-WAN přímo z Zařízení VMware SD-WAN Edge s 5 nejčastějšími Edge pro každý cíl.
  • Top cíle jiné než SD-WAN používající Brány VMware SD-WAN Gateway s 5 nejčastějšími Edge pro každý cíl.
  • Nejčastější klienti v rámci všech Edge s 5 nejčastějšími aplikacemi pro jednotlivé klienty.
 5. V okně Odeslat zprávu (Submit Report), které se zobrazí, zadejte název zprávy, vyberte formát (PDF nebo PDF a CSV), vyberte jazyk zprávy a zda odeslat vygenerovanou zprávu jako e-mail a zadejte ID e-mailu. Viz téma Odeslání zprávy.
 6. V okně Zpráva je na cestě (Your Report is on its way), které se zobrazí, klikněte na možnost Hotovo (Done).

Výsledek

Jakmile zprávu odešlete, zobrazí se detaily zprávy se stavem v okně Zprávy (Reports).

Jak pokračovat dále

Vaše zpráva je vygenerována a zobrazuje se na stránce Zprávy (Reports). Viz téma Zprávy monitorování podniku.

Postup vygenerování vlastní zprávy se specifickými hodnotami naleznete v tématu Vytvoření vlastní zprávy.