Pokud mají být brány nasazeny s OAM rozhraním, proveďte následující kroky.

 1. Přidejte další rozhraní do virtuálního počítače (ETH2).

  VMware: Pokud je pro správu/OAM potřeba vyhrazená karta vNIC, přidejte další kartu vNIC typu vmxnet3. Abyste si mohli poznamenat adresu MAC karty vNIC, musíte zopakovat předchozí krok, takže klepněte na možnost OK a poté znovu na možnost Upravit nastavení (Edit Settings).

  vcg-edit-settings-new-network

  KVM: Pokud je pro správu/OAM potřeba vyhrazená karta vNIC, ujistěte se, že máte síť libvirt pojmenovanou oam-network. Poté do struktury XML virtuálního počítače doplňte tyto řádky:

  …..
  </controller>
  <interface type='network'>
   <source network='public_interface'/>
   <vlan><tag id='#public_vlan#'/></vlan>
   <alias name='hostdev1'/>
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x11' function='0x0'/>
  </interface>
  <interface type='network'>
   <source network='inside_interface'/>
   <alias name='hostdev2'/>
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x12' function='0x0'/>
  </interface>
  <interface type='network'> 
   <source network='oam_interface'/>
   <vlan><tag id='#oam_vlan#'/></vlan>
   <alias name='hostdev2'/>
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x13' function='0x0'/>
  </interface>
  <serial type='pty'>
   <source path='/dev/pts/3'/>
   <target port='0'/>
   <alias name='serial0'/>
  </serial>
 2. Nakonfigurujte soubor network-config pro další rozhraní.
  version: 2
  ethernets:
   eth0:
    addresses:
     - #_IPv4_Address_/mask#
   mac_address: #_mac_Address_#
    gateway4: #_IPv4_Gateway_#
    nameservers:
     addresses:
      - #_DNS_server_primary_#
      - #_DNS_server_secondary_#
     search: []
    routes:
     - to: 0.0.0.0/0
      via: #_IPv4_Gateway_#
      metric: 1
   
   eth1:
    addresses:
     - #_MGMT_IPv4_Address_/Mask#
    mac_address: #_MGMT_mac_Address_#
    nameservers:
     addresses:
      - #_DNS_server_primary_#
      - #_DNS_server_secondary_#
     search: []
    routes:
     - to: 0.0.0.0/0
      via: #_MGMT_IPv4_Gateway_#
      metric: 13
   
    eth2:
    addresses:
     - #_OAM_IPv4_Address_/Mask#
    nameservers:
     addresses:
      - #_DNS_server_primary_#
      - #_DNS_server_secondary_#
     search: []
    routes:
     - to: 10.0.0.0/8
      via: #_OAM_IPv4_Gateway_#
     - to: 192.168.0.0/16
      via: #_OAM_IPv4_Gateway_#