Fond bran představuje skupinu bran.

Brány mohou být uspořádány do fondů, které jsou poté přiřazeny k síti. Po instalaci systému SASE Orchestrator bude k dispozici výchozí prázdný fond bran. Podle potřeby můžete vytvořit také další fondy bran.

Jako primární uživatel partnera a uživatel-správce partnera můžete vytvářet, spravovat, stahovat a odstraňovat fondy bran vytvořené uživatelem partnera nebo fondy spravovaných bran partnera vytvořenými operátorem.
Poznámka: Funkce fondů bran není podporována pro uživatele – obchodního specialistu partnera a uživatele IT partnera.

Možnosti Nový fond bran (New Gateway Pool)Stáhnout (Download) jsou k dispozici pouze pro partnery s aktivovaným přístupem ke správě brány. Pokud je přístup ke správě brány pro partnera deaktivován, bude mít partner pro nakonfigurované fondy bran pouze oprávnění ke čtení. Pro přístup ke správě bran musí partneři kontaktovat primárního uživatele typu operátor.

Chcete-li spravovat fondy bran, proveďte následující kroky:

 1. Přihlaste se do systému Orchestrator jako primární uživatel partnera nebo uživatel-správce.

 2. V uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Správa brány (Gateway Management) a přejděte do nabídky Fondy zdrojů bran (Gateway Pools) v levém navigačním podokně.

  Otevře se stránka Fondy bran (Gateway Pools).

 3. Chcete-li hledat konkrétní fond bran, zadejte do pole Vyhledat (Search) příslušný hledaný text. Chcete-li zobrazit rozšířené vyhledávání, klikněte na ikonu filtru vedle pole Vyhledat (Search) a filtrujte výsledky podle konkrétních kritérií.
 4. K zobrazování bran na mapě se používá část Distribuce mapy (Map Distribution). Kliknutím na tlačítka+ můžete mapu přiblížit a oddálit. Pokud jste v tabulce Fondy bran (Gateway Pools) zvolili některé fondy bran, zobrazí se na mapě pouze brány ve vybraných fondech. V opačném případě budou na mapě zobrazeny všechny brány.

  V tabulce Fondy bran (Gateway Pools) se otevře seznam existujících fondů bran s následujícími údaji:

  Pole Popis
  Název (Name) Určuje název fondu bran.

  Po kliknutí na odkaz na fond bran ve sloupci Název (Name) bude uživatel přesměrován na stránku Přehled fondů bran (Gateway Pools Overview).

  Brány (Gateways) Určuje počet bran, které jsou v rámci fondu bran dostupné.

  Po kliknutí na odkaz na bránu ve sloupci Brány (Gateways) bude uživatel přesměrován na stránku Přehled brány (Gateway Overview).

  Verze IP (IP Version) Určuje, zda je fond bran aktivován s adresou IPv4, nebo adresami IPv4 i IPv6.
  Poznámka: Při přiřazování bran do fondu bran se ujistěte, že typ IP adresy brány odpovídá typu IP adresy fondu.
  Zákazníci (Customers) Určuje počet firemních zákazníků, kteří jsou k fondu bran přiřazeni.

  Po kliknutí na odkaz zákazníka ve sloupci Zákazníci (Customers) se otevře dialogové okno se seznamem zákazníků. Pokud uživatel klikne na zákazníka, je přesměrován na stránku Konfigurovat (Configure) > Zákazník (Customer).

  Brána partnera (Partner Gateway) Určuje stav brány partnera. K dispozici jsou následující možnosti:
  • Žádný (None) – tuto možnost použijte, když podniky přiřazené k tomuto fondu bran nevyžadují předávání brány partnera.
  • Povolit (Allow) – tuto možnost vyberte v případě, že má fond bran podporovat kombinaci bran partnera i cloudových bran.
  • Pouze brány partnera (Only Partner Gateways) – tuto možnost použijte, když zařízení Edge v podniku nemají mít z fondu bran přiřazeny cloudové brány, ale mohou používat bránu-1 a bránu-2, které jsou nastaveny pro jednotlivá zařízení Edge.
  Spravovaný fond (Managed Pool) Určuje, zda partner může spravovat fond bran.
  Na stránce Fondy bran (Gateway Pools) můžete provést následující aktivity:
  • Nový fond bran (New Gateway Pool) – vytvoření nového fondu bran. Viz téma Vytvoření nového fondu bran.
  • Klonovat (Clone) – vytvoření nového fondu bran naklonováním existující konfigurace z vybraného fondu bran. Viz téma Klonování fondu bran.
  • Stáhnout (Download) – stáhne soubor CSV pro všechny fondy bran nebo vybraný fond bran.
  • Odstranit (Delete) – odstraní vybraný fond bran. Nemůžete odstranit fond bran, který je již používán podnikovým zákazníkem.
  • Existující fondy bran můžete rovněž nakonfigurovat kliknutím na odkaz s názvem fondu bran. Viz téma Konfigurace fondů bran.