Zdá se, že některá zařízení 802.1ad neplní vnější tag EtherType hodnotou 0x88A8. Aby tato zařízení mohla spolupracovat, je třeba provést zvláštní změnu v user data.

Za předpokladu, že je správa VRF konfigurována s parametry S-Tag: 20 a C-Tag: 100, upravte část vrf_vlan v /etc/config/gatewayd tak, jak je uvedeno dále. Dále definujte parametr resp_mode hodnotou 1, aby brána Brána SD-WAN Gateway neprováděla kontroly ethernetových rámců, které mají nesprávnou hodnotu EtherType 0x8100 ve vnějším záhlaví.