VMware podporuje brány firewall třetích stran, které mohou být použity jako VNF k předávání provozu přes Edge.

Vyberte bránu firewall třetí strany a podle toho nakonfigurujte nastavení. Možná budete muset nakonfigurovat další nastavení také v bráně firewall třetí strany. Další konfigurace najdete v průvodcích nasazením odpovídající brány firewall třetí strany.

U typů VNF Brána firewall Check Point (Firewall Check Point)Fortinet Firewall (Brána firewall Fortinet) nakonfigurujte bitovou kopii VNF pomocí systémové vlastnosti edge.vnf.extraImageInfos. Chcete-li konfigurovat systémovou vlastnost, musíte být uživatelem s rolí Operator. Pokud nemáte přístup k roli operátora, kontaktujte svého operátora a nakonfigurujte bitovou kopii VNF.

Poznámka: V systémové vlastnosti musíte zadat správnou hodnotu kontrolního součtu. Edge vypočítá kontrolní součet stažené bitové kopie VNF a porovná hodnotu s hodnotou v systémové vlastnosti. Edge zavede VNF, pouze když jsou obě hodnoty kontrolního součtu stejné.

Procedura

  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte do části Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services) a v části Služby zařízení Edge (Edge Services) rozbalte VNF (VNFs).
  2. Chcete-li konfigurovat novou VNF, klikněte na možnost + Nový (+ New) nebo + Konfigurovat VNF (+ Configure VNF).
    Poznámka: Možnost Konfigurovat VNF (Configure VNF) se zobrazí pouze v případě, že v tabulce nejsou žádné položky.
  3. V okně Konfigurovat VNF (Configure VNF) zadejte popisný název služby VNF zabezpečení a z rozevírací nabídky vyberte typ VNF.
  4. Nakonfigurujte požadovaná nastavení na základě vybraného typu VNF. Další informace o nastavení konfigurace pro typy VNF naleznete v tématu Konfigurace služeb zařízení Edge.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes). Sekce VNF (VNFs) zobrazuje vytvořené služby VNF.

Jak pokračovat dále

Můžete nakonfigurovat VNF zabezpečení pro Edge, aby směroval provoz prostřednictvím služeb správy VNF. Viz: