Depeše SNMP (Simple Network Management Protocol) představují oznámení zasílaná agentům SNMP, která slouží jako upozornění na proběhlou událost. SASE Orchestrator odesílá depeše SNMP v souladu s existujícími výstrahami, jako je Edge mimo provoz (Edge Down) nebo Edge v provozu (Edge Up).

 • Stránka Depeše SNMP (SNMP Traps) v okně Konfigurace výstrah (Alert Configuration) umožňuje konfigurovat cíle depeše v2c a v3 SNMP.
  Poznámka: V současnosti jsou pro depeši SNMP v3 podporovány pouze algoritmy SHA-1 a AES-128.
 • V části Cíle depeše SNMP v2c (v2c SNMP Trap Destinations) jsou k dispozici následující pole:
  Možnost Popis
  Název hostitele / IP adresa (Hostname/IP Address) Zadejte IP adresu.
  Port Zadejte číslo portu.
  Komunita (Community) Zadejte komunitu. Komunita může být privátní nebo veřejná.
  Ověřit (Verify) Kliknutím na tuto možnost ověříte IP adresu.
  Přidat cíl (Add Destination) Kliknutím na tuto možnost přidáte nový cíl depeše SNMP v2c.
  Odstranit (Delete) Kliknutím na tuto možnost odstraníte vybranou položku z tabulky.
 • V části Cíle depeše SNMP v3 (v3 SNMP Trap Destinations) jsou k dispozici následující pole:
  Možnost Popis
  Název hostitele / IP adresa (Hostname/IP Address) Zadejte IP adresu.
  Port Zadejte číslo portu.
  Uživatelské jméno (Username) Zadejte uživatelské jméno.
  Autentizace (Authentication) Vyberte jednu z následujících možností:
  • MD5
  • SHA
  Zobrazuje se ve výchozím nastavení jako Deaktivováno (Disabled).
  Šifrování (Encryption) Vyberte jednu z následujících možností:
  • DES
  • AES
  Zobrazuje se ve výchozím nastavení jako Deaktivováno (Disabled).
  Ověřit (Verify) Kliknutím na tuto možnost ověříte IP adresu.
 • Kliknutím na možnost Uložit změny (Save Changes) uložíte nakonfigurované cíle depeše SNMP.