V okně Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) můžete upravit globální předvolby směrování, oznamovat akce a upravovat priority cílů, do kterých má být provoz směrován.

V části Globální předvolby směrování VRF (VRF Global Routing Preferences) se zobrazují oblasti Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits)Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags). V následující části jsou popsány kroky, jak tyto oblasti upravovat.

Postup (Procedure)

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Overlay Flow Control (Řízení toku overlay).
 2. Na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) klikněte na Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) a pak kliknutím na odkaz Edit (Upravit) otevřete obrazovku Upravit upřednostňovanou VPN (Edit Preferred VPN). (Viz obrázek níže.)

  Upravit upřednostňovanou VPN (Edit Preferred VPN)

 3. Můžete aktualizovat oblast Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) a kliknutím na šipky NAHORU (UP)DOLŮ (DOWN) upravit priority.
 4. Na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) kliknutím na Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags) otevřete obrazovku Upravit upřednostňovanou VPN (Edit Preferred VPN). (Viz obrázek níže.)

  Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags)

  1. V oblasti Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags) vyberte příslušná zaškrtávací políčka pro úpravu akcí oznamování pro směry.
  2. Kliknutím na tlačítko Aktualizace (Update) změny uložíte.

Výsledek

Aktualizovaná nastavení se zobrazí na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control).