V této části jsou popsány požadavky pro zajištění vysoké dostupnosti (HA), které je třeba zajistit ještě před konfigurací Zařízení SD-WAN Edge v pohotovostním režimu.

  • Obě Zařízení SD-WAN Edge musí být stejného modelu.
    Poznámka: Kombinace zařízení Edge s podporou Wi-Fi a bez podpory Wi-Fi v režimu vysoké dostupnosti je podporována ve vydání 5.4.0 a novějších.

    V roce 2021 představila VMware SD-WAN modely Edge, které neobsahují modul Wi-Fi: modely Edge 510N, 610N, 620N, 640N a 680N. Před vydáním 5.4.0 nebylo nasazení zařízení Edge s podporou Wi-Fi a zařízení Edge bez podpory Wi-Fi stejného modelu (například Edge 640 a Edge 640N) jako páru v režimu vysoké dostupnosti podporováno. Ve verzi 5.4.0 je tato kombinace podporována a zákazník může nasadit zařízení Edge stejného čísla modelu s různými možnostmi Wi-Fi.

  • Na SASE Orchestrator by měl být zřízen pouze jeden Zařízení SD-WAN Edge.
  • Zařízení SD-WAN Edge v pohotovostním režimu nesmí mít žádnou definovanou konfiguraci.

  • Zajistěte, abyste pro rozhraní správy nepoužívali 169.254.2.x.