Zprávu můžete upravit pro zvolené časové období. Kromě toho můžete naplánovat opakované spouštění zprávy.

Procedura

  1. Pokud se rozhodnete přizpůsobit podnikovou zprávu a kliknete na možnost Vlastní (Custom)Vytvoření vlastní zprávy, zobrazí se okno Vybrat časový rozsah (Select Time Range).
  2. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Vytvořit jednorázovou zprávu (Create a one-time Report). Můžete zadat počáteční a koncové datum období, pro které by měla být zpráva vygenerována, nebo vybrat časové období ze seznamu.
  3. Chcete-li nakonfigurovat naplánovanou zprávu, vyberte možnost Naplánovat opakovanou zprávu (Schedule a recurring report) a ze seznamu vyberte naplánované období a čas.
  4. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Jak pokračovat dále

Viz téma Výběr dat.