V této části je popsána konfigurace nástroje Zscaler.

Na webu Zscaler proveďte následující kroky. Odtud vytvoříte účet Zscaler, přidáte přihlašovací údaje VPN a přidáte umístění.

 1. Na webové stránce Zscaler vytvořte účet zabezpečení webu Zscaler.

  complementary-config-zscaler-cloud-portal

 2. Nastavte své přihlašovací údaje VPN:
  1. V horní části obrazovky Zscaler najeďte ukazatelem myši na možnost Administrace (Administration), aby se zobrazila rozevírací nabídka. (Viz obrázek níže.)
  2. V nabídce Zdroje (Resources) klikněte na možnost Přihlašovací údaje VPN (VPN Credentials).

   complementary-configuration-zscaler-administration-drop-down

  3. Klikněte na možnost Přidat přihlašovací údaje VPN (Add VPN Credentials) v levém horním rohu.

   complementary-config-zscaler-add-location

  4. V dialogovém okně Přidat přihlašovací údaje VPN (Add VPN Credentials):
   1. Jako typ autentizace zvolte FQDN.
   2. Zadejte ID uživatele a předsdílený klíč (PSK). Tyto informace jste získali z dialogového okna Cíl jiný než SD-WAN v nástroji SASE Orchestrator.
   3. Pokud je to nutné, zadejte libovolné komentáře v části Komentáře (Comments).

    complementary-config-add-vpn-credentials

   4. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).
 3. Přiřazení umístění:
  1.  V horní části obrazovky Zscaler najeďte ukazatelem myši na možnost Administrace (Administration), aby se zobrazila rozevírací nabídka.
  2.  V nabídce Zdroje (Resources) klikněte na možnost Umístění (Locations).
  3.  Klikněte na možnost Přidat umístění (Add Location) v levém horním rohu.
  4. V dialogovém okně Přidat umístění (Add Location) (viz obrázek níže): 
   1. Vyplňte textová pole v oblasti Umístění (Location) (jméno, země, stát/oblast, časové pásmo).
   2. Z rozevírací nabídky Veřejné IP adresy (Public IP Addresses) zvolte možnost Žádné (None).
   3. V rozevírací nabídce Přihlašovací údaje VPN (VPN Credentials) vyberte přihlašovací údaje, které jste právě vytvořili. (Viz obrázek níže.)
   4. Klikněte na tlačítko Hotovo (Done).
   5. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

    complementary-config-zscaler-location2