Tato část popisuje topologie sítí větví a datových center.

Větve do privátní třetí strany (VPN)

Zákazníci s privátním datovým centrem nebo cloudovým datovým centrem často hledají způsob, jak je začlenit do své sítě, aniž by museli definovat tunelové propojení z každé jednotlivé lokality větve do datového centra. Definováním lokality jako Cíl jiný než SD-WAN bude vytvořeno jedno tunelové propojení od nejbližšího Brána SD-WAN Gateway k existujícímu směrovači nebo bráně firewall zákazníka. Všechny Zařízení SD-WAN Edge, které potřebují komunikovat s lokalitou, se budou připojovat ke stejné Brána SD-WAN Gateway za účelem předávání paketů přes tunelové propojení, což zjednodušuje celkovou konfiguraci sítě a vytvoření nové lokality.

VMware zjednodušuje zavádění větve a poskytuje podniku skvělý výkon aplikací nebo veřejné/privátní linky nebo aplikací v místním nasazení.

Topologie sítě datového centra

Topologie sítě datových center se skládá ze dvou hubů a několika větví, s nebo bez Zařízení SD-WAN Edge. Každý hub disponuje hybridním připojením sítě WAN. K dispozici je několik typů větví.

Síť MPLS provozuje protokol BGP a partnerská zařízení se všemi směrovači CE. V lokalitách hubu 1 a hubu 2 a stříbrné lokalitě 1 běží přepínač L3 na protokolu OSPF nebo BGP se směrovačem CE a bránou firewall (v případě lokalit s huby).

V některých případech se mohou používat redundantní datová centra oznamovající stejné podsítě s různým vytížením. V tomto scénáři mohou být obě datová centra nakonfigurována jako huby VPN pro komunikaci mezi Edge. Všechny Edge se připojují přímo k jednotlivým hubům a huby jsou proto de facto propojeny navzájem. Na základě vytížení směru jsou přenášená data vedena do preferovaného aktivního datového centra.

V předchozích verzích mohli uživatelé vytvořit podnikový objekt pomocí řešení Zscaler nebo Palo Alto Network jako obecnou lokalitu Cíl jiný než SD-WAN. Ve verzi 4.0 se tento objekt stává plnohodnotným členem coby lokalita Cíl jiný než SD-WAN.

Cloudové řešení VMware kombinuje ekonomické výhody a flexibilitu hybridní sítě WAN s rychlostí zavádění a nenáročností údržby cloudových služeb. Poskytováním virtualizovaných služeb z cloudu do poboček ve větvi se výrazně zjednodušuje řešení sítě WAN. Místní zařízení VMware zákazníka, Zařízení SD-WAN Edge, agreguje více širokopásmových linek (např. kabel, DSL, 4G-LTE) v pobočkové síti a odesílá provoz do Brány SD-WAN Gateway. Pomocí cloudové orchestrace může služba připojit pobočku k jakémukoli typu datového centra: podnikového, cloudového nebo softwarové služby.

Zařízení SD-WAN Edge představuje kompaktní a tenké zařízení Edge, které lze nasazovat bez zásahu oddělení IT z cloudu a zajistit tak zabezpečené a optimalizované připojení aplikací a dat. Cluster bran se zavádí globálně v cloudových datových centrech nejvyšší úrovně a zajišťuje dostupnost škálovatelných cloudových služeb na vyžádání. Společně s Edge cluster zajišťuje Dynamická optimalizace více cest, při které několik standardních širokopásmových připojení působí jako jedna linka s vysokou propustností. Orchestrace umožňuje používat centralizovanou konfiguraci, monitorování v reálném čase a zajišťování virtuálních služeb jediným kliknutím.