Administrátor zahájí aktivaci Edge zasláním e-mailu s postupem aktivace osobě, která instaluje zařízení Edge (obvykle se jedná o kontakt pro lokalitu).

Odeslání e-mailu pro aktivaci Edge:

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující profily.
 3. Klikněte na odkaz k zařízení Edge, které má být aktivováno, nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
 4. Klikněte na kartu Přehled (Overview). U zařízení Edge, které není aktivováno, zobrazuje sekce Stav Edge (Edge Status) možnost odeslání aktivačního e-mailu:

 5. Klikněte na Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email).

 6. Zadejte podrobnosti, jako je e-mailová adresa příjemce, kontakt lokality a řádek předmětu. K dispozici je výchozí zpráva e-mailu. Je-li třeba, můžete do zprávy přidat kontaktní údaje administrátora IT. Vyberte vydání IP aktivačního odkazu, která má být odeslána. Můžete vybrat odkaz, který bude obsahovat adresu IPv4, adresu IPv6 nebo obojí.
 7. Klikněte na tlačítko Odeslat (Send) a aktivační e-mail bude odeslán na adresu kontaktu lokality.
Jakmile kontakt lokality obdrží aktivační e-mail, může osoba aktivovat Edge. Další informace naleznete v tématu Aktivace zařízení Edge.
Poznámka:
 • U zařízení Edge 510 LTE se aktivační e-mail skládá z mobilních nastavení, jako je PIN kód SIM, síť, APN a uživatelské jméno. Je požadována podporovaná tovární výchozí bitová kopie.
 • U zařízení 610, 620, 640, 680 a 610 LTE s SFP, která jsou konfigurována s ADSL2/VDSL2, se aktivační e-mail skládá z nastavení konfigurace, jako je Profil, PVC, VPC atd. Je požadována podporovaná tovární výchozí bitová kopie.

Vzdálená diagnostika zařízení 510 LTE a 6X0:

 • Pokud konfigurujete zařízení SD-WAN Edge 510 LTE, můžete spustit diagnostický test „Informace o modemu LTE (LTE Modem Information)“ pro účely řešení potíží. Diagnostický test Informace o modemu LTE (LTE Modem Information) načte diagnostické informace, jako je síla signálu, informace o připojení apod.
 • Diagnostický test Stav DSL (DSL Status) je k dispozici pouze pro zařízení 610, 620, 640 a 680. Spuštěním tohoto testu se zobrazí stav DSL, který zahrnuje informace jako režim (Mode) (Standard nebo DSL), profil, režim xDSL atd.

Informace o tom, jak spustit diagnostický test, naleznete v dokumentu Průvodce řešením potíží VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Troubleshooting Guide) publikovaném na https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.