VMware SD-WAN umožňuje generovat podnikové zprávy pro analýzu vaší sítě.

Můžete generovat zprávy včetně všech dat, nebo je nakonfigurovat tak, aby zahrnovaly přizpůsobená data. Můžete také vytvořit opakující se plán pro generování zpráv v průběhu zadaného časového období.

Poznámka: Ve výchozím nastavení SASE Orchestrator ukládá pro podnik 50 zpráv současně. Operátor může změnit počet zpráv pomocí systémové vlastnosti vco.reporting.maxReportsPerEnterprise.

Zpráva má dobu vypršení 60 dnů, po jejímž uplynutí bude automaticky odstraněna. Pokud zákazník překročí maximální hodnotu zprávy (výchozí nastavení je 50), nejstarší zpráva bude odstraněna jako první.

Přístup ke zprávám podniku:

Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Zprávy (Reports).

Na stránce Zprávy (Reports) můžete vytvořit novou rychlou zprávu (konsolidovaná podniková zpráva s výchozím výběrem dat pro všechna zařízení Edge za poslední měsíc), upravit zprávu a naplánovat generování zpráv na opakující se období.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření nové podnikové zprávy.