Tato část uvádí všechna oprávnění, která jsou k dispozici na podnikovém portálu.

Sloupce v tabulce označují následující:
  • Povolit oprávnění (Allow Privilege) – Mají role povolený přístup?
  • Odmítnout oprávnění (Deny Privilege) – Mají role zamítnutý přístup?
  • Přizpůsobitelné (Customizable) – Je oprávnění dostupné pro přizpůsobení na kartě Oprávnění ke službě (Service Permissions)?
Navigační cesta na podnikovém portálu Název karty Prvky v kartě Název oprávnění Popis (Description) Povolit oprávnění Odepřít oprávnění Přizpůsobitelné
Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) > Vybrat Edge (Select Edge) Obecné
Nejčastější zdroje (Top Sources) Zobrazit zdroje Edge Uděluje možnost zobrazit kartu Monitorování zdroje Edge Ano Ano Ano
Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Zobrazit statistiky s údaji umožňujícími identifikaci uživatele Uděluje schopnost prohlížet potenciálně identifikovatelné atributy zdroje toku Ano Ano Ano

Nejčastější aplikace (Top Applications)

Nejčastější kategorie (Top Categories)

Nejpoužívanější operační systémy (Top Operating Systems)

Nejčastější zdroje (Top Sources)

Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Zobrazit statistiku toku Uděluje schopnost zobrazit statistiku shromažďovaných toků Ano Ano Ano
Zdroje Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Zobrazit zdroje Edge Uděluje možnost zobrazit kartu Monitorování zdroje Edge Ano Ano Ano
Zařízení Zobrazit statistiky s údaji umožňujícími identifikaci uživatele Uděluje schopnost prohlížet potenciálně identifikovatelné atributy zdroje toku Ano Ano Ano
Vytvořit klientské zařízení Řídí viditelnost jedinečných identifikátorů (IP nebo MAC adresa) klientských zařízení na straně sítě LAN Ano Ne Ne
Přečíst klientské zařízení
Změnit název hostitele Aktualizovat klientské zařízení
Odstranit klientské zařízení
Spravovat klientské zařízení
Operační systémy Vytvořit uživatele klienta Řídí viditelnost potenciálních osobních identifikovatelných informací (PII) ve statistikách toku Ano Ne Ne
Přečíst uživatele klienta
Aktualizovat uživatele klienta
Odstranit uživatele klienta
Spravovat uživatele klienta
Cíle zdrojů aplikací Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Zobrazit statistiku toku Uděluje schopnost zobrazit statistiku shromažďovaných toků Ano Ano Ano
Události z tohoto Edge Přečíst událost zákazníka Uděluje možnost zobrazit události na úrovni zákazníka Ano Ne Ne
Vzdálené akce Přečíst vzdálené akce Uděluje přístup k zobrazení a spuštění vzdálených akcí Ne Ano Ano
Vzdálené akce – Generovat diagnostický balíček – Vzdálená diagnostika Přečíst diagnostiku Řídí vytváření a přístup k diagnostickým balíčkům – Edge i bráně. Kombinováním s oprávněními Edge a brány řiďte přístup ke každému typu jednotlivě Ano Ano Ano
Generovat diagnostický balíček Vytvořit diagnostický balíček Ne Ano Ano
Vzdálená diagnostika Přečíst vzdálenou diagnostiku Oprávnění udělující přístup k zobrazení a spuštění vzdálené diagnostiky Ne Ano Ano
Monitorování Edge Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Cluster Edge Přečíst cluster Edge Řídí schopnost vytvářet a konfigurovat clustery Edge Ne Ano Ano
Síťové služby (Network Services) Přečíst síťovou službu Uděluje možnost zobrazit a spravovat služby s konfiguračním blokem Síťové služby Ano Ne Ne
Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány – Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge Přečíst událost zákazníka Uděluje možnost zobrazit události na úrovni zákazníka Ano Ne Ne
Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány – Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge Přečíst cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány Uděluje schopnost prohlížet a spravovat cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány a cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge Ne Ano Ano
Stav BGP Neighbor brány Přečíst síťovou službu Uděluje možnost zobrazit a spravovat služby s konfiguračním blokem Síťové služby Ano Ne Ne
Stav BGP Neighbor Edge Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
VNF Edge Přečíst síťovou službu VNF Uděluje schopnost spravovat síťové služby VNF Ne Ano Ano
Cluster Edge Přečíst cluster Edge Řídí schopnost vytvářet a konfigurovat clustery Edge Ne Ano Ano
Směrování Přečíst síťové adresování Uděluje možnost zobrazit a spravovat konfiguraci bloku adres ve starém režimu síťového profilu Ano Ne Ne
Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Zobrazit směrování zákazníka Uděluje možnost zobrazit směrování zákazníka Ano Ne Ne
Výstrahy (Alerts) Vytvořit výstrahu zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat konfigurace výstrah zákazníka a vygenerovaných výstrah Ano Ne Ne
Přečíst výstrahu zákazníka Ano Ano
Aktualizovat výstrahy zákazníka
Odstranit výstrahu zákazníka Ne Ne
Správa výstrahy zákazníků
Události Vytvořit událost zákazníka Uděluje možnost zobrazit události na úrovni zákazníka Ano Ne Ne
Přečíst událost zákazníka
Aktualizovat událost zákazníka
Odstranit událost zákazníka
Spravovat událost zákazníka
Zprávy Aktualizovat zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat zákazníky z úrovně partnera nebo operátora Ano Ano Ano
Přečíst zákazníka Ne Ne
Brána firewall (Firewall) Protokolování brány firewall Zobrazit protokoly brány firewall Uděluje schopnost zobrazit shromažďované protokoly brány firewall Ano Ano Ano
Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Přečíst událost zákazníka Uděluje možnost zobrazit události na úrovni zákazníka Ano Ne Ne
Konfigurovat (Configuration) > Zařízení Edge (Edges) > Vybrat Edge (Select Edge) Přehled Edge Přehled Edge Řídí schopnost zobrazovat nebo modifikovat stránku přehledu Edge Ne Ano Ano
Vlastnosti Vytvořit Přehled Edge – Vlastnosti Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit položky v části Vlastnosti na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Přečíst Přehled Edge – Vlastnosti Ne Ne
Aktualizovat Přehled Edge – Vlastnosti Ano Ano
Odstranit Přehled Edge – Vlastnosti
Název (Name) Přečíst Přehled Edge – Vlastnosti – Název Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit název Edge na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled Edge – Vlastnosti – Název
Popis (Description) Přečíst Přehled Edge – Vlastnosti – Popis Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit popis zařízení Edge na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled Edge – Vlastnosti – Popis
Povolit výstrahy (Enable Alerts) Přečíst Přehled Edge – Vlastnosti – Povolit výstrahy Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit konfigurace výstrah Edge na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled Edge – Vlastnosti – Povolit výstrahy
Režim autentizace (Authentication Mode) Přečíst Přehled Edge – Vlastnosti – Režim autentizace Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit konfigurace PKI Edge na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled Edge – Vlastnosti – Režim autentizace
Přečíst PKI zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat nastavení PKI podniku Ano Ne Ne
Aktualizovat PKI zákazníka
Sériové číslo (Serial Number) Přečíst Přehled Edge – Vlastnosti – Sériové číslo Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit sériové číslo Edge před aktivací na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled Edge – Vlastnosti – Sériové číslo
Vygenerovat nový aktivační klíč Přečíst Přehled Edge – Vlastnosti – Vypršení aktivace Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit období vypršení platnosti aktivačního klíče na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled Edge – Vlastnosti – Vypršení aktivace
Tlačítko Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) Vytvořit Přehled Edge – Vlastnosti – Aktivační e-mail Řídí schopnost generovat aktivační e-mail na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Přečíst Přehled Edge – Vlastnosti – Aktivační e-mail
Místní přihlašovací údaje (Local Credentials) Přečíst Přehled – Vlastnosti – Místní přihlašovací údaje Uděluje možnost zobrazit a konfigurovat místní přihlašovací údaje Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled – Vlastnosti – Místní přihlašovací údaje
Zobrazit Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Aktualizovat Edge
Přečíst klíče zákazníka Uděluje možnost zobrazovat a spravovat klíče zabezpečení podniku, jako jsou přihlašovací údaje správce Edge a klíče IPSEC Ano Ano Ano
Aktualizovat klíče zákazníka
Licence (License) Přečíst licenci Uděluje možnost zobrazit a spravovat licence nástroje Edge Ano Ano Ano
Aktualizovat licenci
Profil (Profile) Vytvořit Přehled Edge – Profil Řídí viditelnost a kontrolu profilu přiřazených zařízení Edge na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Přečíst Přehled Edge – Profil Ne Ne
Aktualizovat Přehled Edge – Profil Ano Ano
Odstranit Přehled Edge – Profil
Přiřadit profil Edge Uděluje schopnost přiřazovat profily k zařízením Edge Ne Ano Ano
Opětovná aktivace RMA Vytvořit Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ano Ano
Zařízení (Device)
Nastavení autentizace (Authentication Settings) Vytvořit Zařízení Edge – Nastavení autentizace zařízení Edge Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit nastavení autentizace zařízení Edge Ne Ano Ano
Přečíst Zařízení Edge – Nastavení autentizace zařízení Edge
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení autentizace zařízení Edge
Odstranit Zařízení Edge – Nastavení autentizace zařízení Edge
Nastavení DNS (DSL Settings) Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení protokolu DNS Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit nastavení DNS zařízení Edge Ne Ano Ano
Nastavení Netflow (Netflow Settings) Vytvořit Zařízení Edge – Nastavení NetFlow Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit nastavení NetFlow zařízení Edge Ne Ano Ano
Přečíst Zařízení Edge – Nastavení NetFlow
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení NetFlow
Odstranit Zařízení Edge – Nastavení NetFlow
Pravidla NAT na straně místní sítě LAN (LAN-Side NAT Rules) Aktualizovat Zařízení Edge – Pravidla NAT na straně místní sítě LAN Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit pravidla NAT na straně místní sítě LAN zařízení Edge Ne Ano Ano
Nastavení monitorování kvality hlasu Přečíst Zařízení Edge – Nastavení protokolu VQM Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení protokolu VQM zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení protokolu VQM
Nastavení Syslogu (Syslog Settings) Přečíst nastavení syslogu zařízení Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení syslogu zařízení Edge. Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení protokolu syslog
Nastavení statické směru (Static Route Settings) Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení statické směru Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení statické směru zařízení Edge Ne Ano Ano
ICMP sondy Přečíst Zařízení Edge – ICMP sondy Řídí schopnost zobrazit nebo změnit ICMP sondy zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – ICMP sondy
Odpovídače ICMP (ICMP Responders) Přečíst Zařízení Edge – Odpovídače ICMP Řídí schopnost zobrazit nebo změnit odpovídače ICMP zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Odpovídače ICMP
Nastavení VRRP (VRRP Settings) Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení protokolu VRRP Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení protokolu VRRP zařízení Edge Ne Ano Ano
Cloudová VPN (Cloud VPN) Přečíst Zařízení Edge – Cloudová VPN Řídí schopnost zobrazit nebo změnit cloudovou VPN zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Cloudová VPN
Pravidla BFD (BFD Rules) Aktualizovat Zařízení Edge – Pravidla BFD Řídí schopnost zobrazit nebo změnit pravidla BFD zařízení Edge Ne Ano Ano
Nastavení protokolu BGP (BGP Settings) Přečíst Zařízení Edge – Nastavení protokolu BGP Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení protokolu BGP zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení protokolu BGP
Nastavení multicastu (Multicast Settings) Přečíst Zařízení Edge – Nastavení multicastu Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení multicastu zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení multicastu
Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service) Přečíst Zařízení Edge – Služba pro zabezpečení cloudu Řídí schopnost zobrazit nebo změnit službu pro zabezpečení cloudu zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Služba pro zabezpečení cloudu
Přiřazené předání brány Aktualizovat Zařízení Edge – Přiřazené předání brány Řídí schopnost zobrazit nebo změnit přiřazení předání brány zařízení Edge Ne Ano Ano
Vysoká dostupnost Vytvořit Zařízení Edge – Vysoká dostupnost Řídí schopnost zobrazit nebo změnit vysokou dostupnost zařízení Edge Ne Ano Ano
Přečíst Zařízení Edge – Vysoká dostupnost
Aktualizovat Zařízení Edge – Vysoká dostupnost
Odstranit Zařízení Edge – Vysoká dostupnost
Aktivovat pár HA v pohotovostním režimu Uděluje schopnost konfigurovat HA v pohotovostním režimu Ne Ano Ano
Aktivovat HA cluster Uděluje schopnost konfigurovat seskupování HA Ne Ano Ano
Aktivovat pár HA VRRP Uděluje schopnost konfigurovat protokol VRRP HA Ne Ano Ano
Konfigurovat síť VLAN Přečíst nastavení zařízení Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení zařízení Edge Ne Ano Ano
IP adresa pro správu Přečíst Zařízení Edge – Adresa IP pro správu Řídí schopnost zobrazit nebo změnit adresu IP pro správu zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Adresa IP pro správu
Nastavení zařízení (Device Settings) Vytvořit nastavení zařízení Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení zařízení Edge Ne Ano Ano
Přečíst nastavení zařízení Edge
Aktualizovat nastavení zařízení Edge
Odstranit nastavení zařízení Edge
Nastavení rozhraní Aktualizovat nastavení rozhraní zařízení Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení rozhraní zařízení Edge Ne Ano Ano
Nastavení sítě WAN Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení sítě WAN Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení sítě WAN zařízení Edge Ne Ano Ano
VNF zabezpečení (Security VNF) Aktualizovat VNF zabezpečení zařízení Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit VNF zabezpečení zařízení Edge Ne Ano Ano
Nastavení Wi-Fi vysílání (Wi-Fi Radio Settings) Vytvořit Zařízení Edge – Nastavení Wi-Fi Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení Wi-Fi zařízení Edge Ne Ano Ano
Přečíst Zařízení Edge – Nastavení Wi-Fi
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení Wi-Fi
Odstranit Zařízení Edge – Nastavení Wi-Fi
Vícezdrojové QoS (Multi-Source QoS) Přečíst Zařízení Edge – Nastavení QoS cloudové VPN Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení QoS cloudové VPN zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení QoS cloudové VPN
Nastavení TACACS Vytvořit síťovou službu Uděluje možnost zobrazit a spravovat služby s konfiguračním blokem Síťové služby Ano Ano Ano
Přečíst síťovou službu Ne Ne
Aktualizovat síťovou službu Ano Ano
Odstranit síťovou službu
Vytvořit klíče zákazníka Uděluje možnost zobrazovat a spravovat klíče zabezpečení podniku, jako jsou přihlašovací údaje správce Edge a klíče IPSEC Ano Ano Ano
Přečíst klíče zákazníka
Aktualizovat klíče zákazníka
Odstranit klíče zákazníka
Spravovat klíče zákazníka Ne Ne
Nastavení L2 (L2 Settings) Aktualizovat nastavení L2 zařízení Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení L2 zařízení Edge Ne Ano Ano
Nastavení SNMP (SNMP Settings) Vytvořit Zařízení Edge – Nastavení SNMP Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení SNMP zařízení Edge Ne Ano Ano
Přečíst Zařízení Edge – Nastavení SNMP
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení SNMP
Odstranit Zařízení Edge – Nastavení SNMP
NTP Přečíst Zařízení Edge – Nastavení protokolu NTP Řídí schopnost zobrazit nebo změnit nastavení NTP zařízení Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Zařízení Edge – Nastavení protokolu NTP
Režim viditelnosti (Visibility Mode) Aktualizovat režim viditelnosti konfigurace zařízení Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit režim viditelnosti konfigurace zařízení Edge Ne Ano Ano
Nastavení analýz Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Aktualizovat Edge
Pravidla řízení Pravidla řízení Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit stránku pravidel řízení Edge Ne Ano Ano
Rate Limit overlay SD-WAN Přečíst Edge Rate Limit pravidel řízení Řídí možnost číst a aktualizovat funkci Rate Limit pravidel řízení Ne Ano Ano
Aktualizovat Edge Rate Limit pravidel řízení
Třída provozu SD-WAN a mapování důležitosti pro Rate Limit overlay SD-WAN Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Přečíst profil zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat profily konfigurace podniku Ano Ano Ano
Brána firewall (Firewall) Brána firewall Edge Řídí schopnost zobrazit nebo změnit stránku brány firewall Edge Ne Ano Ano
Stavová brána firewall předávání syslogu pro protokolování brány firewall Konfigurace protokolování brány Firewall Edge Uděluje schopnost konfigurovat protokolování brány firewall na úrovni zařízení Edge Ne Ano Ano
Protokolování brány firewall Zobrazit protokoly brány firewall Uděluje schopnost zobrazit shromažďované protokoly brány firewall Ano Ano Ano
Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Předávání syslogu Zobrazit předávání syslogu Uděluje schopnost zobrazit předávání syslogu Ne Ano Ano
Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Nastavení stavové brány firewall – Nastavení ochrany sítě a ochrany před floodingem – Přístup k Edge Vytvořit Brána firewall Edge – Přístup k Edge Oprávnění udělující nebo zamítající viditelnost a řízení nastavení stavové brány firewall zařízení Edge, nastavení ochrany sítě a ochrany před floodingem a přístup k Edge na stránce brány firewall Edge Ne Ano Ano
Přečíst Brána firewall Edge – Přístup k Edge
Aktualizovat Brána firewall Edge – Přístup k Edge
Odstranit Brána firewall Edge – Přístup k Edge
Události z tohoto Edge Přečíst událost zákazníka Uděluje možnost zobrazit události na úrovni zákazníka Ano Ne Ne
Vzdálené akce Přečíst vzdálené akce Oprávnění udělující přístup k zobrazení a spuštění vzdálených akcí Ne Ano Ano
Vzdálené akce – Generovat diagnostický balíček – Vzdálená diagnostika Přečíst diagnostiku Řídí vytváření a přístup k diagnostickým balíčkům – Edge i bráně. Kombinováním s oprávněními Edge a brány řiďte přístup ke každému typu jednotlivě Ano Ano Ano
Generovat diagnostický balíček Vytvořit diagnostický balíček Ne Ano Ano
Vzdálená diagnostika Přečíst vzdálenou diagnostiku Uděluje přístup k zobrazení a spuštění vzdálené diagnostiky Ne Ano Ano
Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) > Vybrat profil (Select profile) Přehled profilu Přehled profilu Řídí schopnost zobrazit nebo změnit stránku přehledu profilu Ne Ano Ano
Popis (Description) Vytvořit Přehled profilu Popis Řídí schopnost zobrazit nebo změnit přehled profilu Popis Ne Ano Ano
Přečíst přehled profilu Popis Ne Ne
Aktualizovat přehled profilu Popis Ano Ano
Odstranit přehled profilu Popis
Místní přihlašovací údaje (Local Credentials) Přečíst Přehled – Vlastnosti – Místní přihlašovací údaje Uděluje možnost zobrazit a konfigurovat místní přihlašovací údaje Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled – Vlastnosti – Místní přihlašovací údaje
Zařízení (Device)
Nastavení autentizace (Authentication Settings) Vytvořit profil nastavení autentizace zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení autentizace zařízení Ne Ano Ano
Přečíst profil nastavení autentizace zařízení
Aktualizovat profil nastavení autentizace zařízení
Odstranit profil nastavení autentizace zařízení
Nastavení DNS (DSL Settings) Aktualizovat profil nastavení DNS zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení DNS zařízení Ne Ano Ano
Nastavení Netflow (Netflow Settings) Vytvořit profil nastavení NetFlow zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení NetFlow zařízení Ne Ano Ano
Přečíst profil nastavení NetFlow zařízení
Aktualizovat profil nastavení NetFlow zařízení
Odstranit profil nastavení NetFlow zařízení
Pravidla NAT na straně místní sítě LAN (LAN-Side NAT Rules) Aktualizovat profil pravidel NAT zařízení na straně místní sítě LAN Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil pravidel NAT zařízení na straně místní sítě LAN Ne Ano Ano
Nastavení monitorování kvality hlasu Přečíst profil nastavení protokolu VQM zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení VQM zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil nastavení protokolu VQM zařízení
Nastavení Syslogu (Syslog Settings) Přečíst profil nastavení syslogu zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení syslogu zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil nastavení syslogu zařízení
Cloudová VPN (Cloud VPN) Přečíst profil cloudové VPN zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil cloudové VPN zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil cloudové VPN zařízení
Pravidla BFD (BFD Rules) Aktualizovat profil pravidel BFD zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil pravidel BFD zařízení Ne Ano Ano
Oblasti protokolu OSPF (OSPF Areas) Přečíst profil nastavení protokolu OSPF zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení protokolu OSPF zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil nastavení protokolu OSPF zařízení
Nastavení protokolu BGP (BGP Settings) Přečíst profil nastavení protokolu BGP zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení protokolu BGP zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil nastavení protokolu BGP zařízení
Nastavení multicastu (Multicast Settings) Přečíst profil nastavení multicastu zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení multicastu zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil nastavení multicastu zařízení
Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service) Přečíst profil služby pro zabezpečení cloudu zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil služby pro zabezpečení cloudu zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil služby pro zabezpečení cloudu zařízení
Přiřazené předání brány Aktualizovat profil přiřazení předání brány zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil přiřazení předání brány zařízení Ne Ano Ano
Konfigurovat síť VLAN Přečíst profil nastavení zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení zařízení Ne Ano Ano
IP adresa pro správu Přečíst profil adresy IP pro správu zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil adresy IP pro správu zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil adresy IP pro správu zařízení
Nastavení zařízení (Device Settings) Vytvořit profil nastavení zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení zařízení Ne Ano Ano
Přečíst profil nastavení zařízení
Aktualizovat profil nastavení zařízení
Odstranit profil nastavení zařízení
Nastavení rozhraní Aktualizovat profil nastavení rozhraní zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení rozhraní zařízení Ne Ano Ano
Nastavení Wi-Fi vysílání (Wi-Fi Radio Settings) Vytvořit profil nastavení připojení Wi-Fi zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení připojení Wi-Fi zařízení Ne Ano Ano
Přečíst profil nastavení připojení Wi-Fi zařízení
Aktualizovat profil nastavení připojení Wi-Fi zařízení
Odstranit profil nastavení připojení Wi-Fi zařízení
Nastavení L2 (L2 Settings) Aktualizovat profil nastavení L2 připojení zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení L2 připojení zařízení Ne Ano Ano
Vícezdrojové QoS (Multi-Source QoS) Přečíst profil nastavení QoS cloudového VPN zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení QoS cloudového VPN zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil nastavení QoS cloudového VPN zařízení
Nastavení SNMP (SNMP Settings) Vytvořit profil nastavení SNMP zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení SNMP zařízení Ne Ano Ano
Přečíst profil nastavení SNMP zařízení
Aktualizovat profil nastavení SNMP zařízení
Odstranit profil nastavení SNMP zařízení
NTP Přečíst profil nastavení protokolu NTP zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení protokolu NTP zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil nastavení protokolu NTP zařízení
Režim viditelnosti (Visibility Mode) Aktualizovat profil režimu viditelnosti konfigurace zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil režimu viditelnosti konfigurace zařízení Ne Ano Ano
Nastavení analýz Přečíst profil nastavení analýzy zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení analýzy zařízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil nastavení analýzy zařízení
Vytvořit profil nastavení sítě zařízení Řídí schopnost zobrazit nebo změnit profil nastavení sítě zařízení Ne Ano Ano
Přečíst profil nastavení sítě zařízení
Aktualizovat profil nastavení sítě zařízení
Odstranit profil nastavení sítě zařízení
Pravidla řízení Pravidla řízení profilu Řídí schopnost zobrazit nebo změnit stránku pravidel řízení profilu Ne Ano Ano
Rate Limit overlay SD-WAN Přečíst profil Rate Limit pravidel řízení Řídí možnost číst a aktualizovat funkci Rate Limit pravidel řízení Ne Ano Ano
Aktualizovat profil Rate Limit pravidel řízení
Brána firewall (Firewall) Brána firewall profilu Řídí schopnost zobrazit nebo změnit stránku brány firewall profilu Ne Ano Ano
Stavová brána firewall předávání syslogu pro protokolování brány firewall Konfigurovat protokolování brány firewall profilu Uděluje schopnost konfigurovat protokolování brány firewall na úrovni profilu Ne Ano Ano
Protokolování brány firewall Zobrazit protokoly brány firewall Uděluje schopnost zobrazit shromažďované protokoly brány firewall Ano Ano Ano
Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Předávání syslogu Zobrazit předávání syslogu Uděluje schopnost zobrazit předávání syslogu Ne Ano Ano
Přečíst Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ne Ne
Nastavení stavové brány firewall – Nastavení ochrany sítě a ochrany před floodingem – Přístup k Edge Vytvořit Brána firewall Edge – Přístup k Edge Řídí viditelnost a řízení nastavení stavové brány firewall, nastavení ochrany sítě a ochrany před floodingem a přístup k Edge na stránce brány firewall Edge Ne Ano Ano
Přečíst Brána firewall Edge – Přístup k Edge Ne Ne
Aktualizovat Brána firewall Edge – Přístup k Edge Ano Ano
Odstranit Brána firewall Edge – Přístup k Edge
Konfigurovat Edge Vytvořit Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat objekty Edge a obecně jejich vlastnosti Ano Ano Ano
Přečíst Edge Ne Ne
Aktualizovat Edge
Odstranit Edge Ano Ano
Spravovat Edge Ne Ne
Přečíst profil zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat profily konfigurace podniku Ano Ano Ano
Nové zařízení Edge (New Edge) > Autentizace (Authentication) Vytvořit PKI zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat nastavení PKI podniku Ano Ne Ne
Vyberte jedno/více zařízení Edge (Select Edge/Edges) > Místní přihlašovací údaje (Local Credentials) Přečíst Přehled – Vlastnosti – Místní přihlašovací údaje Uděluje možnost zobrazit a konfigurovat místní přihlašovací údaje Edge Ne Ano Ano
Aktualizovat Přehled – Vlastnosti – Místní přihlašovací údaje
Vyberte jedno/více zařízení Edge (Select Edge/Edges) > Přiřadit profil Přiřadit profil Edge Uděluje schopnost přiřazovat profily k zařízením Edge Ne Ano Ano
Vyberte jedno/více zařízení Edge (Select Edge/Edges) > Aktualizace předběžných oznámení Aktualizovat Přehled Edge – Vlastnosti – Povolit výstrahy Řídí schopnost zobrazovat nebo měnit konfigurace výstrah Edge na stránce Přehled Edge Ne Ano Ano
Vyberte jedno/více zařízení Edge (Select Edge/Edges) > Přiřadit licenci nástroje Edge
Vyberte jedno/více zařízení Edge (Select Edge/Edges) > Aktualizace výstrah zákazníka
Cluster Edge Přečíst cluster Edge Uděluje možnost zobrazit clustery Edge Ne Ano Ano
Vytvořit cloudový Edge Vytvořit bránu DMZ Uděluje schopnost vytvářet brány DMZ Ne Ano Ano
Profily (Profiles) Vytvořit profil zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat profily konfigurace podniku Ano Ano Ano
Přečíst profil zákazníka
Aktualizovat profil zákazníka
Odstranit profil zákazníka
Spravovat profil zákazníka Ne Ne
Duplikovat profil Duplikovat profil zákazníka Uděluje možnost upravit duplicitní profily na úrovni zákazníka Ne Ano Ano
Vytvoření profilu Uděluje přístup pro zobrazení a správu profilu na libovolné úrovni Ne Ano Ano
Přečíst profil
Aktualizovat profil
Odstranit profil
Skupiny objektů Vytvořit skupinu objektů Uděluje schopnost spravovat skupinu objektů Ano Ano Ano
Přečíst skupinu objektů
Aktualizovat skupinu objektů
Odstranit skupinu objektů
Spravovat skupinu objektů Ne Ne
Přečíst profil zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat profily konfigurace podniku Ano Ano Ano
Segmenty/Sítě Vytvořit síťové adresování Uděluje možnost zobrazit a spravovat konfiguraci bloku adres ve starém režimu síťového profilu Ano Ano Ano
Přečíst síťové adresování Ne Ne
Aktualizovat síťové adresování Ano Ano
Odstranit síťové adresování
Spravovat síťové adresování Ne Ne
Vytvořit segment zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat vytváření segmentů a jejich přiřazení ke konfiguračním profilům Ne Ano Ano
Přečíst segment zákazníka
Aktualizovat segment zákazníka
Odstranit segment zákazníka
Řízení toku overlay Vytvořit řízení toku overlay Uděluje možnost zobrazit a spravovat data a konfigurace uvedené na stránce řízení toku overlay Ne Ano Ano
Přečíst řízení toku overlay
Aktualizovat řízení toku overlay
Odstranit řízení toku overlay
Přečíst profil zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat profily konfigurace podniku Ano Ano Ano
Aktualizovat profil zákazníka
Síťové služby (Network Services) Vytvořit síťovou službu Uděluje možnost zobrazit a spravovat služby s konfiguračním blokem Síťové služby Ano Ano Ano
Přečíst síťovou službu Ne Ne
Aktualizovat síťovou službu Ano Ano
Odstranit síťovou službu
Spravovat síťovou službu Ne Ne
Vytvořit klíče zákazníka Uděluje možnost zobrazovat a spravovat klíče zabezpečení podniku, jako jsou přihlašovací údaje správce Edge a klíče IPSEC Ano Ano Ano
Přečíst klíče zákazníka
Aktualizovat klíče zákazníka
Přečíst profil zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat profily konfigurace podniku Ano Ano Ano
Cluster Edge Vytvořit cluster Edge Řídí schopnost vytvářet a konfigurovat clustery Edge Ne Ano Ano
Přečíst cluster Edge
Aktualizovat cluster Edge
Odstranit cluster Edge
Huby cloudové VPN Vytvořit síťovou službu hubu VPN Uděluje schopnost spravovat síťové služby hubu VPN Ne Ano Ano
Přečíst síťovou službu hubu VPN
Aktualizovat síťovou službu hubu VPN
Odstranit síťovou službu hubu VPN
Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány – Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge Vytvořit cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány Uděluje schopnost prohlížet a spravovat cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány a cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge Ne Ano Ano
Přečíst cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány
Aktualizovat cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány
Odstranit cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány
Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service) Vytvořit službu pro zabezpečení cloudu Řídí vytváření a konfiguraci služby pro zabezpečení cloudu třetích stran, do kterých může být provoz pravidlami řízení směrován Ne Ano Ano
Přečíst službu pro zabezpečení cloudu
Aktualizovat službu pro zabezpečení cloudu
Odstranit službu pro zabezpečení cloudu
VNF Vytvořit síťovou službu VNF Uděluje schopnost spravovat síťové služby VNF Ne Ano Ano
Přečíst síťovou službu VNF
Aktualizovat síťovou službu VNF
Odstranit síťovou službu VNF
Licence VNF Vytvořit síťovou službu licence VNF Uděluje schopnost spravovat licence VNF se síťovými službami Ne Ano Ano
Přečíst síťovou službu licence VNF
Aktualizovat síťovou službu licence VNF
Odstranit síťovou službu licence VNF
Služby DNS Vytvořit síťovou službu DNS Řídí schopnost vytvářet a konfigurovat služby DNS pro použití v profilech Ne Ano Ano
Přečíst síťovou službu DNS
Aktualizovat síťovou službu DNS
Odstranit síťovou službu DNS
Názvy privátní sítě Vytvořit síťovou službu Název privátní sítě Uděluje schopnost spravovat název privátní sítě se síťovými službami Ne Ano Ano
Přečíst síťovou službu Název privátní sítě
Aktualizovat síťovou službu Název privátní sítě
Odstranit síťovou službu Název privátní sítě
Autentizační služby Vytvořit službu autentizace Řídí vytváření a konfigurace hostované služby 802.1x poskytující autentizaci uživatele na straně LAN Ne Ano Ano
Přečíst službu autentizace
Aktualizovat službu autentizace
Odstranit službu autentizace
Služby TACACS Vytvořit síťovou službu Uděluje možnost zobrazit a spravovat služby s konfiguračním blokem Síťové služby Ano Ano Ano
Přečíst síťovou službu Ne Ne
Aktualizovat síťovou službu Ano Ano
Odstranit síťovou službu
Vytvořit klíče zákazníka Uděluje možnost zobrazovat a spravovat klíče zabezpečení podniku, jako jsou přihlašovací údaje správce Edge a klíče IPSEC Ano Ano Ano
Přečíst klíče zákazníka
Aktualizovat klíče zákazníka
Odstranit klíče zákazníka
Spravovat klíče zákazníka Ne Ne
Odběry cloudu Vytvořit službu odběru cloudu Uděluje schopnost zobrazit a spravovat konfiguraci přístupu k poskytovatelům IAAS, jako je Azure, AWS a Google Cloud Ne Ano Ano
Přečíst službu odběru cloudu
Aktualizovat službu odběru cloudu
Odstranit službu odběru cloudu
Výstrahy a oznámení Přečíst oznámení výstrahy zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat konfigurace výstrah zákazníka Ne Ano Ano
Vytvořit výstrahu zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat konfigurace výstrah zákazníka a vygenerovaných výstrah Ano Ne Ne
Přečíst výstrahu zákazníka Ano Ano
Aktualizovat výstrahy zákazníka
Odstranit výstrahu zákazníka Ne Ne
Správa výstrahy zákazníků
SMS výstraha Aktualizovat SMS výstrahu zákazníka Uděluje schopnost konfigurovat SMS výstrahy na úrovni zákazníka Ne Ano Ano
Zákazník Aktualizovat podnik Uděluje možnost zobrazit a spravovat zákazníky z úrovně partnera nebo operátora Ano Ano Ano
Další nastavení Přečíst uživatelskou smlouvu Oprávnění udělující přístup ke konfiguraci funkce uživatelské smlouvy zákazníka Ano Ne Ne
Aktualizovat uživatelskou smlouvu
Testování a řešení potíží Přečíst diagnostiku Řídí vytváření a přístup k diagnostickým balíčkům – Edge i bráně. Kombinováním s oprávněními Edge a brány řiďte přístup ke každému typu jednotlivě Ano Ano Ano
Vzdálená diagnostika Vytvořit vzdálenou diagnostiku Uděluje přístup k zobrazení a spuštění vzdálené diagnostiky Ne Ne Ne
Přečíst vzdálenou diagnostiku Ano Ano
Aktualizovat vzdálenou diagnostiku Ne Ne
Odstranit vzdálenou diagnostiku
Spravovat vzdálenou diagnostiku Ano Ano
Brána (Gateway) Vzdálené směrování provozu v cloudu Ne Ano Ano
Znovu nastavit USB modem Vzdáleně znovu nastavit USB modem Uděluje schopnost provádět vzdálenou akci resetování USB modemu Edge Ne Ano Ano
Skenovat pro okolní Wi-Fi Vzdálené vyhledávání přístupových bodů Wi-Fi Uděluje schopnost provádět vzdálenou akci skenování pro Wi-Fi zařízení Edge Ne Ano Ano
Test VPN (VPN Test) Test vzdáleného připojení VPN Uděluje schopnost provádět vzdálenou akci testování VPN zařízení Edge Ne Ano Ano
Vzdálené akce Vytvořit vzdálené akce Uděluje přístup k zobrazení a spuštění vzdálených akcí Ne Ano Ano
Přečíst vzdálené akce
Aktualizovat vzdálené akce
Odstranit vzdálené akce
Vybrat Edge (Select Edge) > Tlačítko Vypnout (Shutdown button) Vypnout Edge Uděluje schopnost provádět vzdálenou akci vypnutí zařízení Edge Ne Ano Ano
Vybrat Edge (Select Edge) > Tlačítko Deaktivovat (Deactivate button) Deaktivovat Edge Uděluje schopnost provádět vzdálenou akci deaktivace zařízení Edge Ne Ano Ano
Diagnostické svazky / Zachytávání paketů (Diagnostic Bundles / Packet Capture) 404, zdroj nebyl nalezen Vytvořit diagnostiku Řídí vytváření a přístup k diagnostickým balíčkům – Edge i bráně. Kombinováním s oprávněními Edge a brány řiďte přístup ke každému typu jednotlivě Ano Ano Ano
Přečíst diagnostiku
Aktualizovat diagnostiku
Odstranit diagnostiku
Spravovat diagnostiku Ne Ne
Vyžádání diagnostického balíčku Vytvořit diagnostický balíček Uděluje možnost zobrazit a vyžadovat diagnostické svazky jako součást funkce vzdálené diagnostiky Ne Ano Ano
Diagnostické svazky / Zachytávání paketů (Diagnostic Bundles / Packet Capture) 404, zdroj nebyl nalezen Přečíst diagnostický balíček
Aktualizovat diagnostický balíček
Odstranění diagnostického balíčku Odstranění diagnostického balíčku
Vyžádat sadu PCAP Vytvořit sadu PCAP Uděluje možnost zobrazit a vyžadovat sady PCAP jako součást funkce vzdálené diagnostiky Ne Ano Ano
Diagnostické svazky / Zachytávání paketů (Diagnostic Bundles / Packet Capture) 404, zdroj nebyl nalezen Přečíst sadu PCAP
Aktualizovat sadu PCAP Ne Ne
Odstranit sadu PCAP Ano Ano
Diagnostické svazky / Zachytávání paketů (Diagnostic Bundles / Packet Capture) 404, zdroj nebyl nalezen Spravovat sadu PCAP
Stažení diagnostického balíčku Stáhnout diagnostiku zařízení Edge Uděluje možnost stahovat diagnostiku zařízení Edge Ne Ano Ano
Administration
Nastavení systému Přečíst delegování zákazníkem Uděluje možnost zobrazit a spravovat delegování oprávnění od zákazníka k partnerům nebo operátorovi Ano Ano Ano
Obecné informace (General Information) > Obecné informace Přečíst obecné informace o zákaznících Řídí viditelnost a kontrolu obecných informací o zákaznících na stránce Obecné informace o nastavení systému Ne Ano Ano
Aktualizovat obecné informace o zákaznících
Výchozí autentizace zařízení Edge (Default Edge Authentication) Přečíst PKI zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat nastavení PKI podniku Ano Ne Ne
Aktualizovat PKI zákazníka
Konfigurace Edge Přečíst nastavení Edge zákazníka Řídí viditelnost a kontrolu nastavení zařízení Edge zákazníka na stránce Obecné informace o nastavení systému Ne Ano Ano
Aktualizovat nastavení Edge zákazníka
Nastavení ochrany osobních údajů Přečíst nastavení ochrany osobních údajů zákazníka Řídí viditelnost a kontrolu nastavení ochrany osobních údajů zákazníka na stránce Obecné informace o nastavení systému Ne Ano Ano
Aktualizovat nastavení ochrany osobních údajů zákazníka
Nastavení ochrany osobních údajů (Privacy Settings) > Vynutit PCI (Enforce PCI) Aktualizovat uživatele zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat administrátory zákazníka Ano Ano Ano
Kontaktní údaje Přečíst kontaktní údaje nastavení systému Řídí viditelnost a kontrolu kontaktních údajů nastavení systému na stránce Všeobecné informace o nastavení systému Ne Ano Ano
Aktualizovat kontaktní údaje nastavení systému
Autentizace (Authentication) Vytvořit autentizaci zákazníka Uděluje schopnost prohlížet a spravovat režim autentizace zákazníka, například SSO, Radius nebo nativní Ano Ano Ano
Přečíst autentizaci zákazníka
Aktualizovat autentizaci zákazníka
Odstranit autentizaci zákazníka
Spravovat autentizaci zákazníka
Tokeny API Přečíst token zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat tokeny autentizace na úrovni zákazníka Ano Ne Ne
Aktualizovat token zákazníka
Administrátoři Vytvořit uživatele zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat administrátory zákazníka Ano Ano Ano
Přečíst uživatele zákazníka
Aktualizovat uživatele zákazníka
Odstranit uživatele zákazníka
Spravovat uživatele zákazníka Ne Ne
Vybrat podnikového uživatele (Select Enterprise User) > Tokeny API Vytvořit zákaznický token (Create Customer Token) Uděluje možnost zobrazit a spravovat tokeny autentizace na úrovni zákazníka Ano Ne Ne
Přečíst token zákazníka
Aktualizovat token zákazníka
Odstranit token zákazníka
Spravovat token zákazníka
Oprávnění ke službě Vytvořit balíček oprávnění ke službě Uděluje přístup ke správě balíčků oprávnění ke službě Ano Ne Ne
Číst balíček oprávnění ke službě
Aktualizovat balíček oprávnění ke službě
Odstranit balíček oprávnění ke službě
Spravovat balíček oprávnění ke službě
Licence nástroje Edge Vytvořit licenci Uděluje možnost zobrazit a spravovat licence nástroje Edge Ano Ne Ne
Přečíst licenci Ano Ano
Aktualizovat licenci
Odstranit licenci Ne Ne
Spravovat licenci
Role přístupu podpory pro službu VeloCloud Vytvořit delegování zákazníkem Uděluje možnost zobrazit a spravovat delegování oprávnění od zákazníka k partnerům nebo operátorovi Ano Ano Ano
Přečíst delegování zákazníkem
Aktualizovat delegování zákazníkem
Odstranit delegování zákazníkem
Spravovat delegování zákazníkem Ne Ne

Když jsou odpovídající uživatelská oprávnění zamítnuta, v okně nástroje Orchestrator se zobrazí chyba 404, zdroj nebyl nalezen (404 resource not found).