Tato část popisuje způsob konfigurace dynamického směrování pomocí protokolu OSPF nebo BGP.

Zařízení SD-WAN Edge zjišťuje směru ze sousedních směrovačů prostřednictvím protokolů OSPF a BGP. Zjištěné směru poté odesílá do brány/řadiče. Brána/řadič funguje jako reflektor směru a odesílá zjištěné směru do jiných Zařízení SD-WAN Edge. Řízení toku overlay (OFC) umožňuje celopodnikovou viditelnost směru a její řízení pro usnadnění programování a pro úplnou a částečnou overlay síť.

VMware podporuje příchozí/odchozí filtry na sousední protokoly OSPF, typy směrů OE1/OE2 a autentizaci MD5. Směry zjištěné prostřednictvím protokolu OSPF budou automaticky redistribuovány do řadiče hostovaného v cloudu nebo v místním nasazení. Podporu pro příchozí/odchozí filtry protokolu BGP a filtr lze nastavit na Odepřít (Deny), nebo můžete přidat/změnit atribut protokolu BGP a ovlivnit tak výběr cesty, například komunitu RFC 1998, MED a místní předvolby.

Poznámka: Informace o redistribuci protokolů OSPF a BGP naleznete v tématu s názvem Redistribuce OSPF/BGP.