Nastavení autentizace zařízení (Device Authentication Settings) vám umožňuje vybrat server Radius, který bude použit k autentizaci uživatele.

Na úrovni zařízení Edge můžete zvolit přepsání nastavení autentizace nakonfigurovaných pro profil.

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Klikněte na odkaz na profil nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) u zařízení Edge, pro které chcete nakonfigurovat nastavení autentizace. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. Kliknutím rozbalte oblast Autentizace (Authentication) a zaškrtněte pole Přepsat (Override).
 4. Z rozbalovací nabídky Server RADIUS (RADIUS Server) vyberte server Radius, který chcete použít k autentizaci. Alternativně můžete konfigurovat novou autentizační službu výběrem tlačítka Nová služba Radius (New Radius Service).
 5. Z rozevírací nabídky Zdrojové rozhraní (Source Interface) vyberte rozhraní Edge, které je pro segment nakonfigurováno. Toto rozhraní je zdrojovým IP pro službu autentizace.
  Poznámka:
  • Výchozí hodnota je Auto, což umožňuje zařízení Edge automaticky vybrat dostupná rozhraní na globálním segmentu v určitém pořadí.
  • Když zařízení Edge přenáší provoz, záhlaví paketu obsahuje IP adresu vybraného zdrojového rozhraní, přičemž pakety mohou být odeslány prostřednictvím libovolného rozhraní na základě cílového směru.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).