SASE Orchestrator umožňuje konfigurovat výstrahy, které pomáhají upozornit podnikové administrátory nebo jiné zaměstnance podpory na vzniklé události.

Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).

Okno Výstrahy (Alerts) zobrazuje výstrahy přijaté pro různé typy událostí:

Z rozevírací nabídky můžete vybrat konkrétní časové období pro zobrazení výstrah ve vybraném období.

Chcete-li zobrazit podrobnosti konkrétních výstrah, můžete použít možnost filtru. Kritéria definujete kliknutím na ikonu filtru v nabídce Vyhledávat (Search).

Chcete-li stáhnout zprávu o výstrahách ve formátu CSV, klikněte na možnost CSV. Můžete se také rozhodnout zahrnout výstrahy operátora.

Okno výstrah zobrazuje následující podrobnosti:

Možnost Popis
Čas spouštěče (Trigger Time) Čas, kdy se výstraha spustila.
Čas oznámení (Notification Time) Čas, kdy operátor nebo zákazník obdrželi výstrahu. Čas oznámení závisí na době zpoždění nakonfigurované na stránce Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications).
Kategorie (Category) Určuje, zda je výstraha přijata operátorem nebo zákazníkem.
Typ (Type) Zobrazuje druh výstrahy.
Popis (Description) Zobrazí podrobnosti o Edge nebo o lince související s výstrahou. Kliknutím na odkaz zobrazený v tomto sloupci zobrazíte podrobnosti Edge nebo linky.
Stav (Status) Stav výstrahy jako Aktivní (Active), Uzavřeno (Closed) nebo Čeká na vyřízení (Pending).

Požadavky

Ujistěte se, že jste nakonfigurovali příslušné výstrahy spolu se zpožděním oznámení v nabídce Nastavení služby (Service Setting) > Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications). Viz téma Konfigurace výstrah a oznámení.