Tato část popisuje postup konfigurace prostředí Azure pro integraci virtuální sítě Azure WAN a Brána SD-WAN Gateway s cílem aktivovat připojení větve k Azure VPN.

Před zahájením konfigurace virtuální sítě Azure WAN a ostatních zdrojů Azure:

  • Ověřte, že se žádná z podsítí sítě v místním nasazení nepřekrývá s existujícími virtuálními sítěmi, ke kterým se chcete připojit. Vaše virtuální síť nevyžaduje použití podsítě brány a nemůže využívat žádné brány virtuální sítě. Postup vytvoření virtuální sítě naleznete v tématu Vytvoření virtuální sítě.
  • Zajistěte rozsah IP adres pro oblast hubu a ujistěte se, že rozsah adres zadaný pro oblast hubu se nepřekrývá s žádnou ze stávajících virtuálních sítí, ke kterým se připojujete.
  • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.

Podrobné pokyny pro různé postupy, které je během integrace virtuální sítě Azure WAN a Brána SD-WAN Gateway třeba provést na straně portálu Azure, najdete zde: