Vyžádání opětovné aktivace RMA pomocí bezzásahového zajišťování:

Procedura

 1. Přihlaste se k nástroji SASE Orchestrator a ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Vyberte zařízení Edge, které chcete nahradit. Otevře se stránka Přehled Edge (Edge Overview).
 3. Přejděte dolů do oblasti Opětovná aktivace RMA (RMA Reactivation) a poté klikněte na možnost Vyžádat opětovnou aktivaci (Request Reactivation), aby se vygeneroval nový aktivační klíč. Stav Edge se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending).
  Poznámka: Klíč pro opětovnou aktivaci je platný pouze jeden měsíc. Když vyprší platnost klíče, zobrazí se varovná zpráva. Chcete-li vygenerovat nový klíč, klikněte na možnost Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key). Více informací naleznete v části Opětovná aktivace RMA v tématu Zobrazení informací o zařízení Edge.
 4. Do pole Sériové číslo RMA (RMA Serial Number) zadejte sériové číslo nového zařízení Edge, které má být aktivováno.
 5. Z rozevíracího seznamu Model RMA (RMA Model) vyberte hardwarový model nového zařízení Edge, které má být aktivováno.
  Poznámka: Pokud se sériové číslo a model hardwaru neshodují s novým zařízením Edge, které má být aktivováno, aktivace se nezdaří.
 6. Klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).
  Stav nového zařízení Edge se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending) a stav starého zařízení Edge se změní na Vyžádáno RMA (RMA Requested). Chcete-li zobrazit stav zařízení Edge, přejděte do nabídky Nastavení služby (Service Settings) > Automatická aktivace Edge (Edge Auto-activation).
 7. K aktivaci nového zařízení Edge proveďte následující úkony:
  1. Odpojte starý Edge od napájení a od sítě.
  2. Připojte nový Edge k napájení a k síti. Ujistěte se, že je Edge připojen k internetu.

Výsledek

Nové zařízení Edge je přesměrováno do nástroje SASE Orchestrator, kde je automaticky aktivováno. Stav nového zařízení Edge se změní na Aktivováno (Activated).

Jak pokračovat dále

Vraťte staré zařízení Edge do společnosti VMware, aby logická položka pro staré zařízení Edge se stavem Vyžádáno RMA (RMA Requested) byla odebrána ze stránky Service Settings (Nastavení služby) > Automatická aktivace Edge (Edge Auto-activation).