Provoz můžete spravovat definováním třídy služeb (Class of Service – CoS) v privátní nebo veřejné lince WAN. Podobné druhy provozu můžete seskupit do třídy. CoS zpracuje každou třídu s její úrovní priority služeb.

Pro každé zařízení Edge, které se skládá z privátních či veřejných linek sítě WAN, můžete definovat CoS.

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. V kategorii Připojení (Connectivity) kliknutím rozbalte možnost Rozhraní (Interfaces).
 4. Část Rozhraní (Interfaces) zobrazuje různé typy rozhraní, které jsou k dispozici pro vybraná zařízení Edge.
 5. V části Konfigurace linky WAN (WAN Link Configuration) klikněte na tlačítko Přidat uživatelem definovanou linku WAN (Add User Defined WAN Link).
 6. V okně Uživatelem definovaná linka WAN (User defined WAN Link) zadejte název nové linky WAN a podle potřeby zvolte Typ linky (Link Type), tj. Veřejná (Public) nebo Soukromá (Private).
 7. Chcete-li nakonfigurovat CoS pro novou linku, posuňte se dolů a klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení (View advanced settings).
 8. Zaškrtněte pole Konfigurovat třídu služby (Configure Class of Service) a nakonfigurujte následující nastavení:
  • Přísná priorita IP (Strict IP precedence): Zaškrtnutím tohoto políčka vynutíte přísnou prioritu IP.

   Pokud aktivujete tuto možnost, vytvoří se 8 podcest VCMP odpovídající 8 bitům priority IP adresy. Tuto možnost použijte, pokud chcete zkombinovat třídy služeb do menšího počtu tříd v síti vašeho poskytovatele služeb.

   Ve výchozím nastavení je tato možnost deaktivována a podcesty VCMP jsou vytvářeny pro přesný počet nakonfigurovaných tříd služeb. Seskupování se nepoužívá.

  • Třída služby (Class of Service): Můžete přidat více tříd služeb. Klikněte na tlačítko +Přidat (+Add) a zadejte popisný název pro třídu služby. Název může být kombinací alfanumerických a speciálních znaků.
  • Značky DSCP (Tagy DSCP): Můžete třídě služeb přiřadit více značek DSCP tak, že vyberete značky DSCP z dostupného seznamu.
   Poznámka:

   Měli byste namapovat tagy DSCP stejné priority IP adresy na stejnou třídu služby. Fronta CoS může být složená z mnoha tříd, avšak hodnoty DSCP stejné třídy nemohou být součástí více front tříd.

   Například následující sadu tagů DSCP nelze rozložit do více front:
   • CS1 a AF11 na AF14
   • CS2 a AF21 do AF24
   • CS3 a AF31 na AF34
   • CS4 a AF41 na AF44
  • Šířka pásma (Bandwidth): Zadejte hodnotu v procentech pro provoz určený pro CoS. Tato hodnota přidělí třídě váhu. Příchozí provoz se zpracovává na základě přiřazené váhy. Máte-li více tříd služeb, měla by celková hodnota šířky pásma činit nejvýše 100.
  • Kontrola (Policing): Zaškrtnutím tohoto pole povolíte monitorování na základě třídy. Tato možnost sleduje šířku pásma použitou provozem ve třídě služby a pokud provoz překročí šířku pásma, omezí ho.
  • Výchozí třída (Default Class): Kliknutím nastavíte odpovídající třídu služby jako výchozí. Pokud příchozí provoz nespadá pod žádnou z definovaných tříd, je provoz asociován s výchozí CoS.
 9. Kliknutím na tlačítko Přidat linku (Add Link) uložíte nastavení.
 10. Klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes) na stránce Zařízení (Device).
 11. CoS pro existující linku můžete definovat také kliknutím na stávající linky WAN a provedením kroku 9.

Další informace o nastavení overlay WAN zařízení Edge naleznete v tématu Konfigurace nastavení overlay WAN pro Edge.