Obslužné programy ICMP mohou být potřebné pro povolení integrace s externím směrovačem, který provádí dynamické směrování a potřebuje stavovou informaci o dosažitelnosti směru přes VMware. ICMP sondy a odpovídače můžete nakonfigurovat na stránce Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges) > Zařízení (Device).

Konfigurace sondy ICMP

Chcete-li nakonfigurovat ICMP sondy, proveďte následující kroky:
 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 2. Klikněte na odkaz na zařízení Edge, pro které chcete nakonfigurovat ICMP sondy, nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) pro zařízení Edge. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. Přejděte dolů do kategorie Směrování a NAT (Routing & NAT) a rozbalte část ICMP sondy (ICMP Probes).
 4. Chcete-li vytvořit ICMP sondy, klikněte na tlačítko +Přidat (+Add) a zadejte následující údaje:
  Pole Popis
  Název (Name) Jedinečný název sondy ICMP.
  VLAN Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete síť VLAN a zadáte ID sítě VLAN.
  Zdrojová IP adresa IP adresa zdroje.
  Cílová IP Cílová IP adresa, kam se má odeslat příkaz ping.
  IP adresa dalšího skoku (Next Hop IP) IP adresa dalšího skoku.
  Frekvence (Frequency) Frekvence v sekundách pro odesílání požadavků ping. Povolený rozsah je od 1 do 60.
  Práh (Threshold) Počet neúspěšných odpovědí ping, které způsobí, že budou směry označeny jako nedosažitelné. Povolený rozsah je od 1 do 10.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
 6. Chcete-li naklonovat sondu ICMP, vyberte položku a klikněte na Klonovat (Clone).
 7. Chcete-li odstranit sondu ICMP, klikněte na Odstranit (Delete).

Konfigurace odpovídačů ICMP

Chcete-li nakonfigurovat odpovídače ICMP, proveďte následující kroky:
 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 2. Klikněte na odkaz na zařízení Edge, pro které chcete nakonfigurovat odpovídače ICMP, nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) pro zařízení Edge. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. Přejděte dolů do kategorie Směrování a NAT (Routing & NAT) a rozbalte část Odpovídače ICMP (ICMP Responders).
 4. Chcete-li vytvořit odpovídače ICMP, klikněte na možnost +Přidat (+Add) a zadejte následující údaje:
  Pole Popis
  Název (Name) Jedinečný název odpovídače ICMP.
  IP adresa (IP Address) IP adresa (virtuální IP), která bude reagovat na požadavky ping.
  Režim (Mode) Určuje, zda se má na požadavky ping odpovídat vždy, nebo podmíněně. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Vždy (Always): Zařízení Edge vždy odpovídá na příkazy ICMP ping.
  • Podmíněně (Conditional): Zařízení Edge reaguje na signály ping protokolu ICMP pouze tehdy, když jsou připojeny tunely VPN.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
 6. Chcete-li naklonovat odpovídač ICMP, vyberte položku a klikněte na Klonovat (Clone).
 7. Chcete-li odstranit odpovídač ICMP, klikněte na Odstranit (Delete).