Pokud chcete přesměrovat více provozních segmentů na VNF zabezpečení, definujte mapování mezi segmenty a službami VLAN.

Mapování segmentů pomocí služeb VLAN:

Procedura

  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Segmenty (Segments). Na stránce Segmenty (Segments) se zobrazí nakonfigurované segmenty.
  2. Definujte mapování mezi segmenty a sítěmi VLAN služby zadáním jedinečného ID sítě VLAN pro každý segment.
  3. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Segmentu, do kterého je vložen VNF, je přiřazeno jedinečné ID VLAN. Zásady brány firewall v prostředí VNF jsou definovány pomocí těchto ID sítě VLAN. Provoz ze sítí VLAN a rozhraní v těchto segmentech jsou označena pomocí ID sítě VLAN přiděleného pro tento konkrétní segment.

Jak pokračovat dále

VNF zabezpečení vložte do služby VLAN nebo do směrovaného rozhraní, abyste přesměrovali provoz z VLAN nebo směrovaného rozhraní do VNF. Viz téma Konfigurace sítě VLAN s vložením VNF.