Tabulka směrů brány (Gateway Route Table) je nová funkce ve verzi 5.2, která poskytuje komplexní zobrazení informací o směrování na bráně SD-WAN Gateway a zobrazuje směry (až 16 000), které jsou známé bráně, včetně ověřených směrů i staticky nakonfigurovaných směrů.

Verze 5.2 zavádí funkci Tabulka směrů brány (Gateway Route Table), která zobrazuje důležité informace o každém směru, jako jsou například síťová předpona a předvolba masky, příznaky a metrika. Tabulka směrů brány se aktualizuje v reálném čase a poskytuje aktuální zobrazení informací o směrování na bráně. Lze ji použít k diagnostice problémů se směrováním a optimalizaci zásad směrování.

Přístup k tabulce směrů brány (Gateway Route Table):

Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing) > Tabulka směrů brány (Gateway Route Table), jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Poznámka: Připojení WebSocket bude ukončeno a bude žádat o opětovné připojení, když jsou připojení WebSocket brány otevřena na dvou kartách pro stejnou relaci nebo když doba nečinnosti trvá pět minut.
Popis polí v tabulce směrů brány naleznete v následující tabulce.
Tabulka 1. Popis tabulky směrů brány
Pole Popis
Předpona sítě Cílová adresa směru. Určuje síť, na kterou se směr vztahuje.
Maska sítě Zobrazí předponu přenášenou směrem BGP.
Typ (Type) Označuje typ směrů:
 • edge2edge: vzdálené směry přijaté ze zařízení Edge.
 • datacenter: směry NSD BGP.
 • cloud: směry PG BGP.
Název druhé strany Označuje název druhé strany BGP, která se naučila směr.
Dosažitelné (Reachable) Udává, zda je směr dosažitelný, nebo ne. Pokud je směr dosažitelný, může být použit k předávání paketů.
Metrika (Metric) Hodnota, která představuje náklady na použití konkrétního směru. Nižší hodnoty znamenají nižší náklady.
Předvolby Hodnota, která se používá k ovlivnění preferované cesty pro odchozí provoz. Nižší hodnota označuje více preferovaný směr.
Příznaky Příznaky jsou uvedeny níže:
 • B BGP
 • D DCE
 • L LAN SR
 • C Connected
 • O External
 • W WAN SR
 • S SecureEligible
 • s self
 • r recursive
 • H HA
 • m Management
 • n nonVelocloud
 • v ViaVeloCloud
 • A RouterAdvertisment
 • c CWS
 • a RAS
 • M MTGRE
 • I IPSec
Stáří Označuje dobu, která uplynula od poslední aktualizace směru.
Štítek C Používá se k identifikaci zákazníka, kterému patří směr ve víceklientském prostředí.
CSV Kliknutím na tlačítko CSV exportujete data do listu aplikace Excel.