Pokud chcete použít automatické nasazení Zařízení VMware SD-WAN Edge jako síťové virtuální zařízení (NVA) v centru Hub virtuální sítě WAN (vWAN) Azure, musíte na straně Azure vytvořit skupinu zdrojů, vWAN a virtuální hub (vHUB). Jakmile je Hub vWAN spuštěn a je dokončen stav směrování, před pokračováním v automatizovaném nasazení Azure vWAN NVA prostřednictvím VMware SASE Orchestrator se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:
  • Získán přístup podnikového účtu k VMware SASE Orchestrator.
  • Získán přístup k portálu Microsoft Azure s příslušnými rolemi IAM.
  • Ujistěte se, že jste na straně Azure vytvořili skupinu zdrojů, vWAN a vHUB. Postup naleznete v Dokumentaci k virtuální síti WAN (Virtual WAN Documentation).
  • Požadavky na bitovou kopii programu pro toto nasazení jsou následující: 
    • VMware SASE Orchestrator: 5.1.0.
    • Brána VMware SD-WAN Gateway: 4.2.1 a vyšší.
    • Zařízení VMware SD-WAN Edge: 4.2.1 a vyšší.
Poznámka: Další informace o podporovaných regionech NVA ve virtuálním centru Hub naleznete v tématu https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-wan/about-nva-hub#regions.