Stránka Výstrahy (Alerts) v okně Konfigurace výstrah (Alert Configuration) umožňuje vybrat události, pro které je nutné výstrahy odeslat. Můžete také přidat a upravit kontaktní údaje existujících uživatelů-správců.

Výstrahy mohou být zasílány jak operátorům, kteří spravují SASE Orchestrator, tak i zákazníkům. Výstrahy odesílané operátorům se nazývají Výstrahy operátora (Operator Alerts) (dříve nazývány předběžná oznámení) a jsou odesílány, jakmile dojde k události. Výstrahy odesílané zákazníkům se nazývají Podnikové výstrahy (Enterprise Alerts) a jsou aktivovány pouze tehdy, když zákazník zapne možnost Aktivovat výstrahu podniku (Enable Enterprise Alerts) v nabídce Konfigurace výstrah (Alert Configuration). Podnikové výstrahy (Enterprise Alerts) mohou být zpožděny podle nastavení provedených podnikovými správci.

Zákazník například nakonfiguroval prodlevu výstrahy Linka mimo provoz (Link Down) na 2 minuty. Pokud linka WAN ztratí komunikaci se zařízením Edge, budou Výstrahy operátora (Operator Alerts) odeslány okamžitě. Podnikové výstrahy (Enterprise Alerts) jsou odesílány s prodlevou 2 minut.

Procedura

 1. V okně Konfigurace výstrah (Alert Configuration) se ve výchozím nastavení zobrazí karta Výstrahy (Alerts).
 2. Podle potřeby nakonfigurujte Nastavení oznámení (Notification Settings).
 3. V části incident zaškrtněte políčka podle potřeby a zadejte odpovídající Dobu zpoždění oznámení (Notification Delay) v minutách.
  Poznámka:
  • Přepínač Zapnuto/vypnuto (On/Off) se automaticky nastaví na hodnotu Zapnuto (On), pokud jsou vybrány všechny události.
  • Více informací zobrazíte přejetím nad ikonou informací vedle události.
  • Událost ALERT_CONFIGURATION_UPDATED můžete použít k filtrování událostí spuštěných změnami v konfiguraci podnikových výstrah.
 4. V sekci Oznámení (Notifications) rozbalte E-mail/SMS (Email/SMS) a zobrazte kontaktní údaje existujících uživatelů-správců.
 5. Zobrazí se následující kontaktní údaje:
  Možnost Popis
  Název (Name) Toto pole se automaticky vyplní na základě konfigurovaných správců.
  Role Zobrazí roli odpovídajícího uživatele-správce.
  E-mailová adresa (Email Address) Zobrazí e-mailovou adresu odpovídajícího uživatele-správce.
  Telefonní číslo (Phone No) Zobrazí telefonní číslo odpovídajícího uživatele-správce.
  E-mail (Email) Aktivujte přepínač, aby bylo odesláno e-mailové oznámení na e-mailovou adresu uživatele-správce.
  SMS Aktivujte přepínač, aby bylo odesláno SMS oznámení na mobilní číslo uživatele-správce.
  Poznámka: Možnost je k dispozici pouze, pokud má uživatel-správce platné telefonní číslo.
  Ověřit (Verify) Klikněte pro ověření e-mailové adresy nebo telefonního čísla uživatele.
 6. K dispozici jsou následující další možnosti:
  Možnost Popis
  Přidat příjemce (Add Receiver) Po kliknutí na tuto možnost se vytvoří nový řádek pro uživatele-správce. Zadejte jméno a telefonní číslo.
  Přidat více e-mailů (Add Multiple Emails) Po kliknutí na tuto možnost můžete přidat více e-mailových adres uživatele-správce. E-mailové adresy musí být přidány do seznamu odděleného čárkami.
  Odstranit (Delete) Klikněte na tuto možnost, chcete-li odstranit všechny kontaktní údaje vybraného uživatele-správce.
 7. Rozbalte možnost Nakonfigurovaní hostitelé (Configured Hosts) v části Vybrat nakonfigurované cíle depeše SNMP (Select Configured SNMP Trap Destination(s)), abyste zobrazili nakonfigurované depeše SNMP. Pomocí rozbalovací nabídky můžete vybrat jednu nebo více depeší.
  Poznámka: Pokud není nakonfigurována žádná depeše SNMP, v této části se zobrazí odkaz na stránku Depeše SNMP (SNMP Traps).
 8. Rozbalte možnost Nakonfigurovaná adresa URL (Configured URL) v části Vybrat nakonfigurované webhooky (Select Configured Webhooks), abyste zobrazili nakonfigurované webhooky. V rozevíracím seznamu můžete vybrat jeden nebo více webhooků.
  Poznámka: Pokud není nakonfigurován žádný webhook, v této části se zobrazí odkaz na stránku Webhooky (Webhooks).
 9. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).