Tato část popisuje způsob konfigurace zařízení profilu.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni pomocí uživatelského ID s oprávněními zákaznické podpory, zobrazí se vám pouze objekty SASE Orchestrator. Nebudete moci vytvářet nové objekty ani stávající objekty konfigurovat/aktualizovat.

Ve službě SD-WAN podnikového portálu můžete provést různá nastavení konfigurace profilu tak, že přejdete na kartu Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) > Zařízení (Device). Další informace o segmentaci naleznete v tématu Konfigurace segmentů.