Můžete zobrazit nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN spolu s bránami VPN, podsítěmi lokalit a dalšími podrobnostmi konfigurace.

Chcete-li zobrazit nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge:

Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services) > Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge). Otevře se karta Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge).

Karta Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím zařízení Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) zobrazuje podrobnosti o již nakonfigurovaných cílech jiných než SD-WAN. Informace o konfiguraci cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge naleznete v části Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: název cíle jiného než SD-WAN, veřejná IP adresa, stav tunelu, počet profilů a zařízení Edge, která používají cíle jiné než SD-WAN, a datum a čas posledního kontaktu a stav nasazení zařízení Edge.

Přehled můžete také seřadit kliknutím na záhlaví každého sloupce. K filtrování podrobností podle konkrétního názvu, adresy IP nebo stavu můžete použít ikonu filtru zobrazenou vedle záhlaví.

Kliknutím na cíl jiný než SD-WAN (Non SD-WAN Destination) zobrazíte na kartě Obecné (General) následující informace: název, typ, IP adresu a nastavení tunelu primárních a sekundárních bran VPN, podrobnosti o umístění a podsíti lokality.