Řešení s vysokou dostupností zajišťuje neustálý tok dat v případě selhání. Zařízení SD-WAN Edge představuje komponentu roviny dat VMware, která se nasazuje na pracovišti koncového uživatele. Zařízení SD-WAN Edge nakonfigurované v režimu vysoké dostupnosti (HA) fungují jako vzájemné zrcadlové obrazy a v aplikaci SASE Orchestrator se zobrazí jako jedno Zařízení SD-WAN Edge.

Při konfiguraci s vysokou dostupností jsou Zařízení SD-WAN Edge nasazeny v lokalitě větve v párech aktivních a pohotovostních rolí. Konfigurace jsou zrcadleny v obou těchto Edge. Aktivní a pohotovostní Edge si vyměňují prezenční signály pomocí linky pro převzetí služeb při selhání vytvořené přes kabelové připojení WAN. Pokud Edge v pohotovostním režimu po určitou dobu ztratí konektivitu k aktivnímu Edge, pak Edge v pohotovostním režimu přebírá identitu aktivního Edge a převezme provozní zatížení. Převzetí služeb při selhání má minimální dopad na tok dat.

SASE Orchestrator komunikuje pouze s aktivním Edge. Všechny změny provedené v aktivním Edge pomocí nástroje Orchestrator jsou synchronizovány s Edge v pohotovostním režimu pomocí linky pro převzetí služeb při selhání.