SASE Orchestrator umožňuje podnikovému uživateli monitorovat stav zařízení Zařízení SD-WAN Edge a jejich stavů Bastion ze stránky Monitorování (Monitor) > Přehled sítě (Network Overview).

Kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Přehled sítě (Network Overview) v navigačním panelu otevřete obrazovku Přehled sítě (Network Overview). V tabulce řídicího panelu Přehled (Summary) je přidán nový sloupec Stav Bastion (Bastion State) určený k zobrazení stavu Bastion pro zařízení Zařízení SD-WAN Edge.
Na základě stavu Edge a stavu Bastion můžete usoudit, zda je zařízení Zařízení SD-WAN Edge aktivováno proti systému Bastion nebo produkčnímu systému Production Orchestrator:
 • Když je zařízení Zařízení SD-WAN Edge aktivováno proti systému Bastion Orchestrator, stav zařízení Edge se zobrazí zeleně jako Připojeno (Connected) a stav systému Bastion se změní na Fázováno (Staged).
 • Když je zařízení Zařízení SD-WAN Edge aktivováno proti systému Production Orchestrator, stav zařízení Edge se zobrazí zeleně jako Připojeno (Connected) a stav systému Bastion se změní na Nenakonfigurováno (Unconfigured).
Stavy a přechody Bastion Zařízení SD-WAN Edge

Přechody jsou řízeny prezenčními signály Edge (ke kterým dochází za normálních okolností každých 15 sekund).

Následující tabulka popisuje typy stavu Bastion a přechodů pro Zařízení SD-WAN Edge.

Stav Bastion Popis (Description)
UNCONFIGURED Počáteční stav konfigurace Zařízení SD-WAN Edge před jeho zřizováním. Zařízení Zařízení SD-WAN Edge je k dispozici pouze v systému Production Orchestrator.
STAGE_REQUESTED Mezistav před zahájením fázování Zařízení SD-WAN Edge do systému Bastion Orchestrator.
STAGED Zařízení SD-WAN Edge je fázováno do systému Bastion Orchestrator.
UNSTAGE_REQUESTED Mezistav před odebráním Zařízení SD-WAN Edge ze systému Bastion Orchestrator.
UNSTAGED Zařízení SD-WAN Edge je odebráno ze systému Bastion Orchestrator a je k dispozici pouze v systému Production Orchestrator.
PROMOTION_REQUESTED

Mezistav, když uživatel vydal požadavek na propagaci zařízení Zařízení SD-WAN Edge ze systému Bastion Orchestrator na systém Production Orchestrator.

PROMOTION_PENDING

Konfigurace zařízení Zařízení SD-WAN Edge, které má být propagováno, byla provedena do systému Bastion Orchestratoru a čeká se, až zařízení Edge pošle prezenční signál zpět do systému Production Orchestrator.

PROMOTED Zařízení Zařízení SD-WAN Edge bylo úspěšně povýšeno a nyní odesílá prezenční signály do systému Production Orchestrator.
Události systému Orchestrator

V následující tabulce jsou popsány všechny události podniku a operátora vygenerované v nastavení konfigurace systému Bastion Orchestratoru.

Typ události Událost Zobrazeno v uživatelském rozhraní systému Orchestrator jako Závažnost (Severity) Vygenerováno uživatelem Vygenerováno, když
Událost operátora (Operator Event) BASTION_STATE_UPDATED

Stav Bastion ${entita} ${název} změněn z {ze stavu} na {na stav}.

Kde { entita} může být brána nebo podnik { ze stavu} a { na stav} může být jedna z následujících možností:
 • STAGE_REQUESTED
 • STAGED
 • UNSTAGE_REQUESTED
 • UNSTAGED
INFORMACE/CHYBA Orchestrator Přechod stavu Bastion z jednoho stavu na jiný.
Událost operátora (Operator Event) MANAGED_VCO_ACTIVATED Aktivace spravované VCO {IP} INFORMACE Orchestrator Aktivace systému Orchestrator byla úspěšná.
Událost operátora (Operator Event) MANAGED_VCO_ACTIVATION_FAILED Nepodařilo se aktivovat spravovanou VCO {IP} CHYBA Orchestrator Aktivace systému Orchestrator se nezdaří.
Událost operátora (Operator Event) VCO_ACTION_RESPONSE_PROCESSING_FAILED Nepodařilo se provést odezvu akce {akce}.
Kde { akce} může být jedna z následujících možností:
 • STAGE_ENTERPRISE
 • STAGE_EDGE
 • STAGE_GATEWAY
 • STAGE_OPERATOR_USER
 • UNSTAGE_GATEWAY
 • UNSTAGE_EDGE
 • UNSTAGE_ENTERPRISE
 • UNSTAGE_OPERATOR_USER
 • PROMOTE_EDGE
 • PROMOTE_EDGE_COMPLETE
 • STAGED_GATEWAY_UPDATE
 • STAGED_EDGE_UPDATE
 • STAGED_ENTERPRISE_UPDATE
 • STAGED_CONFIGURATION_UPDATE
 • STAGED_OPERATOR_USER_UPDATE
 • STAGED_EDGE_ACTIVATED
 • STAGED_GATEWAY_ACTIVATED
CHYBA Orchestrator Po provedení akce v systému Bastion Orchestrator se nezdaří provedení příslušné akce odezvy v systému Production Orchestrator.
Podniková událost BASTION_STATE_UPDATED

Stav Bastion ${entita} ${název} změněn z {ze stavu} na {na stav}.

Kde { entita} může být Edge nebo Profil a { ze stavu} a { na stav} může být jedna z následujících možností:
 • STAGE_REQUESTED
 • STAGED
 • UNSTAGE_REQUESTED
 • UNSTAGED
 • PROMOTION_REQUESTED
 • PROMOTION_PENDING
 • PROMOTED
INFORMACE/CHYBA Orchestrator Přechod stavu Bastion z jednoho stavu na jiný.