Nastavení zotavení po havárii v systému SASE Orchestrator:

  1. Nainstalujte novou aplikaci SASE Orchestrator, jejíž verze odpovídá verzi aplikace VMware, která je momentálně aktivní aplikací SASE Orchestrator.
  2. V případě potřeby nastavte v aktivní a v pohotovostní aplikaci SASE Orchestrator následující vlastnosti.
    • vco.disasterRecovery.transientErrorToleranceSecs na nenulovou hodnotu (výchozí hodnota je 900 sekund ve verzi 3.3 nebo novější, nula v předchozích verzích). Zabráníte tím jakýmkoli přechodným chybám v aktualizaci roviny správy Edge/brána.
    • vco.disasterRecovery.mysqlExpireLogsDays (výchozí nastavení 1 den). Toto je doba, po kterou aktivní aplikace SASE Orchestrator zachovává data protokolu binlog MySQL.
  3. Nastavte vlastnost network.public.address v aktivním nebo pohotovostním stavu na adresu kontaktovanou zařízeními Edge (prezenční signály).
  4. Nastavte funkci DR pomocí obvyklého postupu nastavení, který je popsán v tématu Funkce zotavení po havárii (Disaster Recovery) v aplikaci SASE Orchestrator.