Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci různých funkcí a možností dostupných v portálu Orchestrator.

V portálu operátora přejděte na stránku Systémové vlastnosti (System Properties), kde naleznete dostupné předdefinované systémové vlastnosti. Nahlédněte do tématu Seznam vlastností systému, kde jsou popsány některé systémové vlastnosti, které můžete z pozice operátora upravit.

Postup konfigurace systémových vlastností:

 1. Kliknutím na tlačítko Nová systémová vlastnost (New System Property) můžete přidat novou vlastnost.
 2. V okně Nová systémová vlastnost (New System Property) nakonfigurujte následující parametry:
 3. Možnost Popis
  Název (Name) Zadejte Název (Name) nové systémové vlastnosti.
  Typ dat (Data Type) Z rozbalovací nabídky vyberte požadovaný Typ dat (Data Type).
  Hodnota (Value) Zadejte Hodnotu (Value) vlastnosti v souladu s jejím datovým typem.
  Hodnota je heslo (Value is Password) Vyberte možnost Ano (Yes) nebo Ne (No) podle potřeby.
  Hodnota je jen pro čtení (Value is Read-only) Vyberte možnost Ano (Yes) nebo Ne (No) podle potřeby.
  Popis (Description) Zadejte Popis (Description) pro novou systémovou vlastnost
 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Pomocí pole Hledat (Search) můžete vyhledat konkrétní systémovou vlastnost.

Nahlédněte do tématu s názvem „Seznam systémových vlastností“ v rámci průvodce nasazením a monitorováním nástroje VMware SASE Orchestrator, kde jsou popsány některé systémové vlastnosti, které můžete z pozice operátora upravit.

Poznámka: Před provedením změn v systémových vlastnostech doporučujeme kontaktovat podporu VMware.