V tomto oddílu je popsán postup upgradu systému SASE Orchestrator s nasazením DR.