Aplikace VMware vSphere zajišťuje prostředky nasazení a správy zdrojů virtuálního počítače. V tomto oddílu je popsán postup, jak provozovat systém SASE Orchestrator pomocí klienta VMware vSphere Client.

Zavedení šablony OVA

Poznámka: Tento postup předpokládá znalost aplikace VMware vSphere a neodkazuje na žádnou konkrétní verzi aplikace VMware vSphere.
 1. Přihlaste se do klienta vSphere Client.
 2. Vyberte možnost Soubor > Zavést šablonu OVF (File > Deploy OVF Template).
 3. Odpovězte na výzvy s informacemi specifickými pro vaše nasazení.
  Pole Popis (Description)
  Zdroj (Source) Zadejte adresu URL nebo přejděte do umístění balíčku OVA.
  Podrobnosti šablony OVF (OVF template details) Ověřte, zda jste pro tuto instalaci označili správnou šablonu OVA.
  Název a umístění (Name and location) Název virtuálního počítače.
  Úložiště (Storage) Vyberte umístění k uložení souborů virtuálního počítače.
  Zajišťování (Provisioning) Vyberte typ zajištění. Pro svazky databáze a binárního protokolu se doporučuje možnost „thin“.
  Mapování sítě (Network mapping) Vyberte síť pro každý virtuální počítač, který chcete použít.
  Důležité: Zrušte zaškrtnutí pole Zapnout po nasazení (Power On After Deployment). Pokud vyberete tuto možnost, spustí se virtuální počítač. Měl by se spustit později po připojení ISO cloud-init.
 4. Klepněte na možnost Dokončit (Finish).
  Poznámka: V závislosti na rychlosti vaší sítě může toto nasazení trvat několik minut nebo déle.

Připojení obrazu ISO k virtuálnímu počítači jako CD/DVD

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nově přidaný virtuální počítač systému SASE Orchestrator a vyberte možnost Upravit nastavení (Edit Settings).
 2. V okně Vlastnosti virtuálního počítače (Virtual Machine Properties) vyberte možnost Jednotka CD/DVD (CD/DVD Drive).
 3. Vyberte možnost Použít obraz ISO (Use an ISO image).
 4. Procházejte a najděte obraz ISO, který jste vytvořili dříve (my jsme jej pojmenovali vco01-cidata.iso), a vyberte ho. Obraz ISO najdete v datovém úložišti, na které jste ho uložili, a ve složce, kterou jste vytvořili.
 5. Vyberte možnost Připojit napájení (Connect on Power On).
 6. Klepnutím na možnost OK opustíte obrazovku Vlastnosti (Properties).

Spuštění virtuálního počítače SASE Orchestrator

Postup spuštění virtuálního počítače systému SASE Orchestrator:

 1. Klepnutím ho zvýrazněte a poté vyberte tlačítko Zapnout (Power On).
 2. Vyberte kartu Konzola (Console), abyste mohli spouštění virtuálního počítače sledovat.
  Poznámka: Pokud jste nakonfigurovali systém SASE Orchestrator podle zde uvedeného postupu, měli byste se přihlásit do virtuálního počítače pomocí uživatelského jména „vcadmin“ a hesla, které jste definovali při vytvoření bitové kopie ISO cloud-init.