Postup konfigurace druhého systému SASE Orchestrator jako systém Active Orchestrator:

 1. V navigačním panelu klikněte na příkaz Replikace (Replication). Otevře se obrazovka Replikace systému Orchestrator (Orchestrator Replication).
 2. Vyberte možnost Aktivní role při replikaci (Active Replication Role).
 3. Zadejte adresu systému Standby Orchestrator (Standby Orchestrator Address)UUID systému Standby Orchestrator (Standby Orchestrator Uuid). Adresu a UUID systému Orchestrator naleznete na obrazovce Standby Orchestrator.disaster-recovery-active-replication-role-screen
 4. Zadejte uživatelské jméno a heslo primárního uživatele systému Orchestrator, který se bude používat pro replikaci.
  Poznámka: Tento primární uživatel by již měl existovat v obou systémech.
 5. Klikněte na tlačítko Aktivovat (Make Active).

  Otevře se obrazovka Active Orchestrator s informací o aktuálním stavu.

  disaster-recovery-active-orchestrator-being-configured

  Po dokončení konfigurace budou systémy Standby i Active Orchestration synchronizovány.

Synchronizace systému Standby Orchestrator

disaster-recovery-standby-in-sync

Kliknutím na odkaz Přepnout historii (Toggle history) zobrazíte informace o každém ze stavů.

disaster-recovery-standby-orchestrator-toggle-history

Synchronizace systému Active Orchestrator

disaster-recovery-standby-in-sync-active