V tomto oddílu jsou popsány předpoklady, které je třeba před instalací systému SASE Orchestrator splnit.