Následující zkušební scénáře převzetí služeb při selhání představují scénáře vynuceného selhání pro účely příkladu. Tyto akce můžete provést v oblasti Dostupné akce (Available Actions) na obrazovkách ActiveStandby.