Následující příklad popisuje počet směrů.
vcadmin@vcg1-example:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c memb.mod_gw_route_t.obj_cnt -d gwd-mem 
8262
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Pokud počet položek směru překročí maximální podporovanou hodnotu, zákazníci by měli být přesunuti do alternativních bran, aby se tak snížil počet směrů.

Podporované hodnoty naleznete v technickém listu o výkonu a škálování řešení VMware SD-WAN publikovaném na portálu Partner Connect. Chcete-li k tomuto technickému listu získat přístup, musíte se na portálu Partner Connect přihlásit pomocí přihlašovacích údajů partnera (uživatelské jméno a heslo).