Brána SD-WAN Gateway se spouští v operačním systému Ubuntu ve verzi 18.04. Tradiční open-source komponenty, jako je například podsystém směrování a brány firewall pro Linux (iptables), se ale na zpracování přenášených dat uživatele nepodílejí.

Celá sestava sítě je implementována v uživatelském prostoru v procesu nazývaném gwd. I když gwd obsahuje převážnou většinu funkcí v systému, existují různé komponenty, které podporují provoz Brána SD-WAN Gateway.

V následující tabulce jsou uvedeny procesy s popisem a soubory protokolů.

Proces Popis (Description) Soubor protokolu
vc_procmon

Monitorování procesů VMware SD-WAN (vc_procmon) je základní proces systému VMware SD-WAN. Tento proces je odpovědný za spouštění ostatních procesů VMware SD-WAN, jejich opětovné spuštění při selhání a monitorování spotřeby paměti gwd.

/var/log/vc_procmon.log
mgd Management Plane Daemon (mgd) je odpovědný za komunikaci s nástrojem Orchestrator. Tento proces je izolován od gwd, takže v případě úplného selhání procesu gwd je nástroj Orchestrator stále dosažitelný pro změny konfigurace nebo aktualizace softwaru, které jsou nutné pro vyřešení selhání. /var/log/mgd.log

gwd Tento proces zahrnuje všechna data a řídicí plochu brány (s výjimkou dynamických směrovacích protokolů, jako je BGP). K dotazování týkající se procesu použijte debug.pydispcnt. /var/log/gwd.log
natd Tento proces řídí přiřazení záznamů PAT a ukládá je do sdílené paměti, což zajišťuje, že stejné překlady NAT budou prováděny i po restartu nebo upgradu gwd. K dotazování týkající se procesu použijte debug.py. /var/log/natd.log
watchfrr Démon WATCHFRR je součástí open-source knihovny směrování FRR a je zodpovědný za spouštění BGPD, opětovné spuštění při selhání a spuštění všech dalších souvisejících nástrojů. K restartování některých démonů lze použít skript /usr/sbin/frr.init, který je k dispozici na úrovni brány.
bgpd Démon BGP (BGPD) je součástí open-source knihovny směrování FRR a je zodpovědný za správu sousedních zařízení a směrů BGP. /var/log/bgpd.log
bfdd Démon BFD (BFDD) je součástí open-source knihovny směrování FRR a používá se k rychlému zjišťování případného selhání směrů mezi dvěma propojenými entitami s nízkým zatížením prostředků. /var/log/bfdd.log

Gwd1 je rozhraní, které zajišťuje funkci gwd dodávání paketů do jádra. Příkladem je paket, který je určený pro místní bránu hostitele, ale přijatý od gwd.