Na základě nakonfigurované úrovně přístupu můžete spustit následující příkazy rozhraní příkazového řádku:

Poznámka: Spuštěním help <command name> zobrazíte stručný popis příkazu.
Příkazy Popis (Description) Úroveň přístupu = základní Úroveň přístupu = privilegovaná
Interakční příkazy (Interaction Commands)
help Zobrazí seznam dostupných příkazů. Ano Ano
pagination Stránkuje výstup. Ano Ano
clear Vymaže obrazovku. Ano Ano
EOF Ukončí rozhraní příkazového řádku zabezpečeného Edge. Ano Ano
Příkazy pro ladění (Debug Commands)
edgeinfo Zobrazuje informace o hardwaru a firmwaru zařízení Edge. Vzorový výstup příkazu naleznete v tématu edgeinfo. Ano Ano
seainfo Zobrazuje detaily o přístupu uživatele k zabezpečenému Edge. Vzorový výstup příkazu naleznete v tématu seainfo. Ano Ano
ping, ping6 Odešle příkaz ping na adresu URL nebo IP adresu. Ano Ano
tcpdump Zobrazuje TCP/IP a další pakety, které jsou přenášeny nebo přijímány přes síť, ke které je zařízení Edge připojeno. Vzorový výstup příkazu naleznete v tématu tcpdump. Ano Ano
pcap Zachycuje data paketů načtená ze síťového provozu a vytiskne data do souboru. Vzorový výstup příkazu naleznete v tématu pcap. Ano Ano
debug Spustí příkazy ladění pro zařízení Edge. Spuštěním debug -h zobrazíte seznam dostupných příkazů a možností. Vzorový výstup jednoho z příkazů pro ladění naleznete v tématu works --dpdk_ports_dump. Ano Ano
diag Spustí příkazy vzdálené diagnostiky. Spuštěním diag -h zobrazíte seznam dostupných příkazů a možností. Vzorový výstup jednoho z příkazů diagnostiky naleznete v tématu diag ARP_DUMP. Ano Ano
ifstatus Načte stav všech rozhraní. Vzorový výstup příkazu naleznete v tématu ifstatus. Ano Ano
getwanconfig Načte detaily konfigurace pro všechna rozhraní sítě WAN. Použijte logické názvy jako „GE3 nebo „GE4“ jako argumenty pro získání detailů o konfiguraci daného rozhraní. Nepoužívejte fyzické názvy, jako jsou „GE3 nebo „GE4“ rozhraní sítě WAN. Spusťte například getwanconfig GE3, chcete-li zobrazit detaily konfigurace rozhraní sítě WAN GE3. Spuštěním příkazu ifstatus zjistěte mapování názvu rozhraní. Vzorový výstup příkazu naleznete v tématu getwanconfig. Ano Ano
Příkaz konfigurace (Configuration Command)
setwanconfig Nakonfiguruje rozhraní WAN (pouze kabelová rozhraní). Spuštěním setwanconfig -h zobrazíte možnosti konfigurace. Ano Ano
Příkazy akcí Edge (Edge Actions Commands)
deactivate Deaktivuje zařízení Edge a použije úvodní výchozí konfiguraci. Ne Ano
restart Restartuje službu SD-WAN. Ne Ano
reboot Restartuje Edge. Ne Ano
shutdown Vypne Edge. Ne Ano
hardreset Deaktivuje Edge, obnoví výchozí konfiguraci Edge a obnoví původní verzi softwaru. Ne Ano
edged Aktivuje nebo deaktivuje procesy Edge. Ne Ano
restartdhcpserver Restartuje server DHCP. Ne Ano
Příkaz Linux Shell (Linux Shell Command)
shell Zavede vás do prostředí Linux. Zadáním exit se vrátíte do rozhraní příkazového řádku zabezpečeného zařízení Edge. Ne Ano