Podle potřeby můžete naklonovat konfigurace existujícího zákazníka a vytvořit nového zákazníka s naklonovaným nastavením.

Zákazníka může naklonovat pouze primární uživatel typu operátor a primární uživatelé MSP.

Ve výchozím nastavení se z vybraného zákazníka klonují následující konfigurace:
 • Podnikové profily konfigurace
 • Podnikové síťové služby a objekty, jako např.:
  • služby DNS,
  • názvy privátní sítě,
  • segmenty sítě,
 • Možnosti zákazníka,
 • schémata autentizace zařízení Edge,
 • skupiny adres a portů.
Podnikové sítě nelze klonovat, pokud zahrnují následující:
 • Profil s referencí na Edge, jako jsou huby, clustery apod.
 • Profil obsahující reference brány partnera
 • Aktivní služba pro zabezpečení cloudu
 • Cíle jiné než SD-WAN
 • VNF nebo licence VNF
 • Autentizační služby
 • Objekty NetFlow, jako jsou řadiče nebo filtry

Přihlaste se k systému VMware SASE Orchestrator jako operátor. Přejděte do nabídky Zákazníci a partneři (Customers & Partners) > Spravovat zákazníky (Manage Customers).

 1. Na stránce Zákazníci (Customers) vyberte zákazníka, kterého chcete naklonovat, a klikněte na možnost Klonovat (Clone).
 2. Zobrazí se stránka Klonovat zákazníka (Clone Customer).

 3. Nakonfigurujte možnosti Informace o zákazníkovi (Customer Information), Administrativní účet (Administrative Account)Služby (Services). Další informace naleznete v tématu Vytvoření nového zákazníka.
 4. Klikněte na možnost Přidat zákazníka (Add Customer).

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Zákazník je již nakonfigurován za použití naklonovaného nastavení. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a konfigurace přidat nebo upravit. Další informace o konfiguracích a nastavení pro zákazníka naleznete v tématu Konfigurace zákazníků.